2017 මැයි 28 වන ඉරිදා
GOසිප්
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ නොයෙක් විෂයන් භාර කැබිනට් ඇමැති මහත්තුරු කැඳවන.....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගියදාක ආණඩුවෙ ලොකුම අධිකාරියක සභාපති සයිස් කෙනෙක්.....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඇමැති සංශෝධනේට විරුද්ධව අලි පාටියෙ පසුපෙළ කවුන්සිල් මහත්තුරු ගණනාවක්.....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමන්ගෙ පට්ටම නැතිවුණොත් පසුපෙළට යනවය කිව්ව බලවත් ඇමැති.....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ කස්ටියකගෙ පොඩි රැස්වීමක්......
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගියදාක උතුරෙ හිටපු කොටි නායකයගෙ ගමේ සමරුවක් තිබුණලු....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වයඹින් ආපු කලාබර ඇමැතිතුමකුට පසුගියදා හදිස්සියෙම පිටරට යන්න වුවමනා වුණා....
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කාලෙ පුරාම තමන් ඉන්න අමාත්‍යංශයෙ තමන්ට කිසිම වැඩක් කරගන්න බැහැයි කියල.....
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ලොකු මහත්තයා පහුගියදාක වෙසක්වලට තිබුණ ලොකු ආගමික උත්සවයකට ගියා......
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතින්ට පඩිදෙන එකහරි. ඒ ගැන කාගෙවත් බර බරයක් නැහැ. ඒත් එක්තරා බලවත් ලොක්කෙක් තමන්ට කැමැති මන්තිරිව...
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමන්ට ආණ්ඩුව සලකන්නෙ නැහැ කියලා පසුගියදාක ප්‍රසිද්ධියෙම දොස් පරොස් කියපු බස්නාහිර පළාතෙ රාජ්‍ය ඇමැති සයිස් මහත...
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ මහ පදවියක් දරලා එතනින් අයින්වෙලා ගිහින් මහින්දතුමා ළඟත් ඉඳලා දැන් ගෙදර නිස්කාන්සුවෙ ඉන්න දේසපාලන ලො...
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ළඟදිවෙන්න යනවය කියන ඇමති මාරුවෙදි දැනට අලි පාටියට අයිති එක්තරා අමාත්‍යංශයක් ඕනනම් පුටු පාටියට ගන්න කිව්වලු....
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රජරට පළාත් සභාවෙ බලය බේරගන්න තිරය පිටුපස්සෙ ලොකු වැඩසටහනක් දියත්වෙලා තියනවය කියල තතුදත් අය කියනව......
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඇමැති සංශෝධනය කිරීමට පෙර ආණ්ඩුවේ අලි පාටිය නියෝජනය කරන එක්තරා ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරයෙක් රටේ ලොකු මහත්තයා විසින් කැඳ...
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ මැති ඇමැති ගොල්ලගෙ දුක් කතා කඳුළු කතා හරියට අහන්න ලැබෙනවා... අලුත් අය වගේම සමහර අත්දැකීම් ඇති පළපුරුදු අයත...
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේක අලි කතාවක් මේ අලි කතාව කිව්වෙ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙවෙයි මේ රටේ රජපුටුවෙ හිටපු කෙනෙක්. පහුගියදාක දියවන්නාවෙ හෝටල...
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මුදල් භාර දේශපාලන ලොක්කයි රටේ ලොකුම බැංකුවේ මහ පුටුවෙ ඉන්න මහත්තයයි ලොකු වාග් සංග්‍රාමෙක පැටළුණා කියලා ආරංචියි.....
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගැටඹේ තිබුණ මැයි දිනේට වැඩියෙන්ම සෙනඟ ගෙනාපු අය ගැන රටේ ලොකු මහත්තයත් ඒ පාටියෙ ලොකු ලොක්කොත් පොඩි සමීක්ෂණයක් කළා...
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ආරස්සාව භාර ඇමැති අංසෙ ලේකම් පුටුව හිස්වෙන්නයි යන්නෙ... ගිය ආණ්ඩුව කාලෙ ගෝඨතුමා කරපු මේ බලවත් තනතුරට හුඟක් අය ...
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00