2021 ඔක්තෝබර් 25 වන සඳුදා
GOසිප්
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රටේ මිනිස්සු වේල් දෙකක් කාලා ඉන්න ඕන කියලා.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ලැයිස්තු මන්ත්‍රී පට්ටමක් පුරප්පාඩු........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැන කිව්වනේ ආණ්ඩුව........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අපේ රටේ හාල් වෙළෙඳාමෙන් රජවෙලා ඉන්නෙ තමන්.........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඉඩම්වලට සම්බන්ධ ආණ්ඩුවෙ එක්තරා කොමිසමක...........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පහුගිය දවස්වල සීනි හංගපු අය පස්සේ ගිය ආණ්ඩුව..........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැනගේ ඉතාම ළඟින්ම ඉන්නේ............
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පුලතිසිපුරේ මංතීරු හුටපටේ නැගලම යන්න පටන්.......
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අත පාටියේ බහුතර කට්ටියගෙන් යෝජනාව තියෙන්නේ.......
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලනේ කෙළ පැමිණි ජේ.ආර්. උන්නැහේගෙ නම.........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුව රාජසන්තක කරපු සීනි කන්ටේනර්........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ කට්ටියක් මේ දවස්වල ඉන්නේ රුසියාවෙලු..........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
උන්නැහේ මේ රටේ ඉන්න සුප්‍රකට දොස්තර......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේක ගල් ප්‍රශ්නයක්. ගල් කිව්වම අක්කර......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රජරට පළාතෙ එක් දිස්ත්‍රික්කෙක රාජයෝග........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ ඉන්න කටකාර ඇමැතිතුමත්, පිවිතුරු......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු පක්ෂනායක හමුවට අනවසරයෙන් එන කෙනෙක් ගැන මේ සතියේ ආණ්ඩුවෙන් ගෝරියක් ඇදල.......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රටේ එක්තරා ආරක්ෂක අංශයක් භාරව ඉන්න අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් කතා කරන ඇමැති සයිස් මහත්තයකුට......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කැබිනට් කුට්ටම ඇනුවට පස්සේ ඒ ගැන ඇමැති සයිස් දෙන්නෙක් හිටියෙ බොහොම දුකෙන්ලු.......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කෝවිඩ් කමිටුවේ ලොකු තැනක ඉන්න ආරක්ෂක අංශයේ ප්‍රධානියකුට විශාල මඩ ප්‍රහාරයක් සිද්ද වෙමින් යනවලු......
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00