2022 ජනවාරි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
Irida Vigrahaya
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ තමයි මේ ආණ්ඩුවට ලොකුවටම වාග් ප්‍රහාර එල්ල.......
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යත්නය මේ ආණ්ඩුවේ මුල් කාලයේදී...........
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ශ්‍රී ලංකාව ණය නොගෙවිය යුතු ස්ථාවරය දරණ.........
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අවසානයේදී පොහොර අර්බුදය තමන්ගේ දේශපාලන..........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ කට්ටියගේ හැසිරීම් සහ ප්‍රකාශ එක්ක පේනවා.........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මෙතෙක් ආ ගමන් මගේදී මුහුණදීමට සිදුවූ බාධක මගහරවා........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ වනවිට 2022 වසරේ දින 09ක් ගෙවී ගොසිනි. පසුගිය වසරෙන්.......
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අලුත් අවුරුද්ද...........
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ලංකාව තම සංවර්ධනයේ පූර්වාදර්ශය බවට සිංගප්පූරුව...........
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අලුත් අවුරුද්දක ආරම්භය අලුත් අදහස් සහ නැවුම් ප්‍රබෝධයක්ද..........
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ වෙනකොට රට ඉතාම තීරණාත්මක මොහොතක තියෙන්නේ...........
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රටේ ජනතාව අමතමින්........
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ ගෙවෙන්නේ 2021 වසරේ අවසන් දින කිහිපයයි........
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මන්ත්‍රීතුමා ඔබ රට ගියේ නැද්ද නිවාඩුවට?...
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ තරම් ප්‍රශ්න ගොඩක පැටලිලා ඉන්න රටේ පාර්ලිමේන්තුවත්.........
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
චීන පොහොර නැව පිළිබඳ කතාව අවසන් වුණේ.........
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ලබන 31 වැනිදා දක්වා බලපැවැත්වෙන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ........
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ කාලයක් විපක්ෂයේ හිටියා. ඊටපස්සේ ආණ්ඩුවේ හිටියා.........
 2021 දෙසැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අයවැයේ ඡන්ද විමසීමෙන් බලාපොරොත්තු වූ පරිදිම ආණ්ඩුව.......
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00