2022 නොවැම්බර් 28 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2022 නොවැම්බර් 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වැටෙන්න ගිය රට බේරාගන්නයි ආණ්ඩුවට ගියේ...
 2022 නොවැම්බර් 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ රටේ වරායවල් තවදුරටත් රජය යටතේ තියාගන්නේ ඇයි?...
 2022 නොවැම්බර් 13 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රට බංකොළොත් කළ ආණ්ඩුවකට පුළුවන්ද රටක් හදන්න...
 2022 නොවැම්බර් 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මහ මැතිවරණයක් ගන්න අපි ජනතාව සංවිධානය කරනවා...
 2022 ඔක්තෝබර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 04:00
22ට මම විරුද්ධ වුණත් ඡන්දෙ දුන්නේ බෙදෙන්න බැරි නිසා...
 2022 ඔක්තෝබර් 23 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම අධිපති කාලේ ඩොලර් එකක්වත් වැරදියට වියදම් කළේ නෑ...
 2022 ඔක්තෝබර් 16 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
දෙසිය විසිපහම එපා කියන එක පටු අදහසක්...
 2022 ඔක්තෝබර් 09 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පොහොට්ටුවේ මීළඟ නායකත්වය ගැන විශේෂ තීන්දුවක් නෑ...
 2022 ඔක්තෝබර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25 රටවල් 25ක් හැටියටයි අපි සලකන්නෙ...
 2022 සැප්තැම්බර් 25 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ කියලා රාජ්‍ය ඇමැතිලා 37ක් පත් කළා...
 2022 සැප්තැම්බර් 18 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රාජපක්ෂ පාලනයම අලුත් ඇන්ජිමක් හයිකරගෙන දුවනවා...
 2022 සැප්තැම්බර් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
දෙබිඩි වැඩ කරන අය පොහොට්ටුවට එපා........
 2022 සැප්තැම්බර් 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
හරි.. මම දැන් කතාව පටන් ගන්න ආමන්ත්‍රණය කරන්න.........
 2022 අගෝස්තු 28 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකඟ පොහොට්ටුව විතරයි...
 2022 අගෝස්තු 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මහින්ද රාජපක්ෂට පස්සේ ඉන්න ඊළඟ සීනියර් මිනිහා මමයි...
 2022 අගෝස්තු 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රට හදන මල් වට්ටියට අතගහන්න කියලයි හැමෝටම අපි කියන්නේ...
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ත්‍රස්තවාදීන්ට ඉඩක් නොදිය යුතු බවට ජනාධිපති කියන කතාව ඇත්තක්...
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
අපේ ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නෙ අරගලයත් එක්ක...
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඩලස්ලා, විමල්ලා උදයලාත් රට වැටිච්ච තැනට වගකියන්න ඕනෑ...
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ගෝඨාභය මහත්තයා කුඩා පිරිසකට කොටු වුණා...