2021 ජුනි 23 වන බදාදා
කෙළින් කතාව
 2021 මැයි 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට විශාල අභියෝග රැසකට මුහුණපාමින් සිටිනවා. ඔබ මේ රටේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යවසායකයෙක්. ඔබට දැනෙන හැට...
 2021 මැයි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පාස්කු ප්‍රහාරයට බුද්ධි අංශ සම්බන්ධයි කියලා අපි කිව්වෙ නෑ.......
 2021 මැයි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුව පත්වෙලා අවුරුදු දෙකකට ආසන්නයි....
 2021 අප්‍රේල් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මොකද විපක්ෂය කලබලවෙලා මේ දවස්වල?...
 2021 අප්‍රේල් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගම්මන්පිල කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න වැඩ කරපු........
 2021 අප්‍රේල් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 11:10
ඔබ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ නෑ දැන්. හැබැයි........
 2021 අප්‍රේල් 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපි දැක්කා පහුගිය දවසක ශ්‍රීලනිපය උත්සවශ්‍රීයෙන් නැවත පිබිදීමක්........
 2021 මාර්තු 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ වෙනකොට රටම කතා වෙන්නෙ ජිනීවා යෝජනාවලින් පරාජය වීම........
 2021 මාර්තු 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මේ වෙනකොට දේශපාලනය ඇතුළෙ යම් නිවාඩුවක් ගත කරමින්........
 2021 මාර්තු 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මන්ත්‍රීතුමා, මොකද පහුගිය දවසක පාර්ලිමේන්තුවේ.........
 2021 මාර්තු 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හාමුදුරුවනේ.. මොකද මේ වෙන්නෙ?.......
 2021 පෙබරවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙරට දේශපාලන ඉතිහාසය ගත්තාම විපක්ෂය හැටියට හිටපු........
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කෙළින්ම මාතෘකාවට බැස්සොත් මොකද මේ පොදුජන.......
 2021 පෙබරවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ පක්ෂයේ අලුත් මහලේකම්. කොහොමද මේ පක්ෂයේ........
 2021 පෙබරවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොවිඩ් රෝගය නිසා ඔබ පසුගිය කාලයේ ප්‍රතිකාර........
 2021 ජනවාරි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලුත් පක්ෂය පිහිටුවලා දැන් ඔබලා විපක්ෂය නියෝජනය කරනවා........
 2021 ජනවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ මේ වතාවේ. මේක අලුත්.......
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සමගි ජන බලවේගය පත්වෙලා අවුරුද්දයි. දැන් විපක්ෂයේ භූමිකාවත්.......
 2021 ජනවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව දැන් පත්වෙලා මාස ගණනකුත් ගිහිල්ලා........
 2020 දෙසැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දැන් ඔබ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. විපක්ෂයේ කාර්යය.......
 2021 මැයි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජුනි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
 2021 ජුනි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
 2021 ජුනි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 04:00
 2021 මැයි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00