2022 ජනවාරි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
කෙළින් කතාව
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ තමයි මේ ආණ්ඩුවට ලොකුවටම වාග් ප්‍රහාර එල්ල.......
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ කට්ටියගේ හැසිරීම් සහ ප්‍රකාශ එක්ක පේනවා.........
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ වෙනකොට රට ඉතාම තීරණාත්මක මොහොතක තියෙන්නේ...........
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මන්ත්‍රීතුමා ඔබ රට ගියේ නැද්ද නිවාඩුවට?...
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ කාලයක් විපක්ෂයේ හිටියා. ඊටපස්සේ ආණ්ඩුවේ හිටියා.........
 2021 දෙසැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ රටේ සිනමාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිළියක්, දේශපාලනය ගත්තම..........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විපක්ෂයට විවිධ භූමිකා තියෙනවා. සමහර අය පාරට එනවා...........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
බඩු භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නගින විට.........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ..........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අපි දැක්කා මුලින් ගොඩ වැඩ කරපු ඔබ මේ වෙද්දී කුඹුරට..........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ ජීවිතේ තීරණාත්මක සැත්කමකට පහුගිය කාලයේ.............
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ දේශපාලනඥයකු වශයෙනුත් වෘත්තීයවේදියකු...........
 2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ ඇතැම් කාරණා එක්ක අපි දන්නවා යම් ජනතා.........
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුව දැන් මුහුණ දීලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය.........
 2021 ඔක්තෝබර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ රටේ නිල විපක්ෂයක් වගේම පොදුවේ විපක්ෂය නියෝජනය......
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ වෙලාවේ මුළු ලෝකයම මුහුණදෙන ප්‍රධානම..........
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
වර්තමානයේ ලෝක වසංගතයත් එක්ක විපක්ෂයේ.........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
​සාමාන්‍යයෙන් විපක්ෂයක භූමිකාවක් තියෙනවා, අරමුණක් තියෙනවා.......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඇමැතිතුමා අපි කතාව කෙලින්ම පටන් ගමු.......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ වෙනකොට රට ඉතාම තීරණාත්මක මොහොතකට ඇවිත් තියෙන්නේ. වර්තමානයේ ඇතිවෙලා තියෙන වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක ආණ්ඩුවට වගේම ජ...
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00