2023 ජුනි 09 වන සිකුරාදා
කෙළින් කතාව
 2022 සැප්තැම්බර් 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
හරි.. මම දැන් කතාව පටන් ගන්න ආමන්ත්‍රණය කරන්න.........
 2022 අගෝස්තු 28 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකඟ පොහොට්ටුව විතරයි...
 2022 අගෝස්තු 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මහින්ද රාජපක්ෂට පස්සේ ඉන්න ඊළඟ සීනියර් මිනිහා මමයි...
 2022 අගෝස්තු 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රට හදන මල් වට්ටියට අතගහන්න කියලයි හැමෝටම අපි කියන්නේ...
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ත්‍රස්තවාදීන්ට ඉඩක් නොදිය යුතු බවට ජනාධිපති කියන කතාව ඇත්තක්...
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
අපේ ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නෙ අරගලයත් එක්ක...
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඩලස්ලා, විමල්ලා උදයලාත් රට වැටිච්ච තැනට වගකියන්න ඕනෑ...
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ගෝඨාභය මහත්තයා කුඩා පිරිසකට කොටු වුණා...
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ ප්‍රශ්න එක රැයකින් විසඳන්න බෑ...
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම ආණ්ඩුවට ගිය විදිහේ ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා...
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අසීමිත බලයක් තියාගෙන රාජපක්ෂල රට අගාධයට දැම්මා...
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඔබ ලොකු දේශපාලන පරම්පරාවකින් ආපු කෙනෙක්. ඔබ දකින්න........
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මෛත්‍රීපාල මහත්තයා අසාර්ථක වුණා: ගෝඨාභය මහත්තයා ඊට වඩා අසාර්ථක වුණා...
 2022 ජුනි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ජොන්ස්ටන්ගේ සිලින්ඩර්වලින් සමස්තය මනින්න එපා...
 2022 මැයි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු හදලා රාජපක්ෂලා රකින්න අපි සූදානම් නෑ...
 2022 මැයි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
රාජිත සේනාරත්නල කියන දේවල් නිසයි 225ම එපා වෙන්නේ...
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ රටේ මේ වෙද්දී ප්‍රශ්න දෙකක් ඇතිවෙලා තියෙනවා........
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අපි යම් තීන්දු ගන්න පරක්කු වුණා තමයි...
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මුලින්ම කළ යුත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කිරීමයි...
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ ආණ්ඩුව ගෙනාපු අයත් අද පාරේ කෑගහනවා...