2020 අප්‍රේල් 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මාස තුනක කාලයක් තුළ එය නැවත කැඳවීමට නොහැකි වුවහොත් දැනට කැඳවා තිබෙන නාම යෝජනා අහෝසි ව...
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01
පරිප්පු, සැමන් සහ ලොකු ලූනු ආදි උපරිම සිල්ලර මිල සීමා පනවා ඇති ආහාර ද්‍රව්‍ය කිසිවක් එම මිල ගණන්වලට අලෙවි කළ නොහැක...
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01
කොරෝනා රෝග නිරෝධායනයට ලක්ව දැනට නිවෙස් බලා යාමට අවසර දී තිබෙන 2000කට අධික පිරිස සිය නිවාසවලට ගිය පසු......
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොරෝනා රෝගය හඳුනාගැනීම සඳහා පවත්වන P.C.R. පරීක්ෂණයට හසුවන්නේ රෝගය ආසාදිත වූවන්ගෙන් 70%ක් පමණක් බව......
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
අලුත්ම වසංගත රෝගය පැතිරයාමත් සමඟ දැන් කාටත් සිදුව ඇත්තේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන්ටම සලසා ගන්නටය. සෞඛ්‍ය අංශ පුනපුනා කි...
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
මැලේසියාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට මේ දිනවල ලැබෙන්නේ රාජ භෝජනය....
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
සමස්ත ලෝකයම දිනෙන් දින බිලිගනිමින් සිටින ‘කොරෝනා’ වෛරසයට ජයග‍්‍රහණය ලබාදෙමින් සිව්වසරකට වරක් පැවැත්වෙන ලෝක ක‍...
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:31
‍වසන්තයට පෙර පැමිණි වසංගතයට මුහුණ දෙන්නට බොහෝවුන් මුහුණ වසා සිටියදී වසංගතයක් ගැන කියැවෙන කතාවක් වෙත මගේ මතකය දි...
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:31
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:31
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:01
...
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:01
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:01
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:01
 2020 අප්‍රේල් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ වනවිට තහවුරු කරන ලද මෙරට කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 151 දෙනකු බව සෞඛ්‍ය අංශ වාර්තා හෙළි කරයි....
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30