2020 සැප්තැම්බර් 21 වන සඳුදා
GOසිප්
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කාලේ මේ රටේ ලොකුම පුටුවක් දරාපු මහත්තයෙක්........
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගහ ලකුණින් ඡන්දෙට ආපු රවුෆ්තුමා ලොකු අමාරුවක වැටිලලු......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නැගෙන හිරුට වඳින්නත් බසින හිරැට පිටුපාන්නත්........
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සමගි බලවේගෙ නිසා හිරු පායපු කොළඹට.......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හන්තාන පැත්තේ ඉඩමක් සුද්ද බුද්ද කළැයි කියලා දුරකථන පාටියේ......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 ගොඩදාගන්න ආණ්ඩුව ලොකු ට්‍රයි එකක් දෙනවා.......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රජවරුන්ට සම්බන්ධ පළාතකින් මහ ඡන්දෙ ඉල්ලුවත්........
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝදේට දක්ෂ ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ.......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුව පිහිටුවලා දවස් ගණනක් තුළ තමන්ගෙ නම.......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල ටෙලිෆෝන් එකේ ලොකු තැනත් එක්ක පහුගිය.......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලන ආණ්ඩුව තියෙන කාලෙ මිටි කස්ටිය වැඩිපුර........
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පහුගිය කාලේ කකුල දෙපැත්තේ තියන් හිටිය කොළඹ...............
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:47
යහපාලන ආණ්ඩුවෙ හිටපු ඇමැති සයිස් උන්නැහේ කෙනෙක්.......
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහින්ද උන්නැහේගෙ ආණ්ඩුව තියෙන කාලෙ එක්තරා.......
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ රටේ එක්තරා සුළු පක්ෂයක නායක පිරිසක් ආසියාවෙ......
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සියනෑවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අයගේ දැන් ලොකු පිපිරීමක් වෙලාලු.......
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ළඟකදී රටේ එක එක දෙපාර්තමේන්තුවල ඉන්න.......
 2020 අගෝස්තු 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔන්න ගෝරි පටන් අරන්......
 2020 අගෝස්තු 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දියවන්නා කවුන්සිලේ මංගල කතාවෙන් උතුරෙ ජනයා..........
 2020 අගෝස්තු 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ නායක පුටුවට සටන් දෙකක් පටන් අරන්ලු.........
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:47
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00