2020 ජුලි 15 වන බදාදා
GOසිප්
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු ලොකු තැන එක්ක කොක්කක......
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය බදාදා උතුරු පළාතට ගිය දකුණේ දේශපාලන........
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලනයේ හිටපු ප්‍රබල ජ්‍යෙෂ්ඨ උස මහත ඇමැති කෙනෙක්ගේ...........
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වයඹ පළාතේ එක්තරා බලවත් දේශපාලුතුමෙක් තමන්ගේ.......
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාජපක්ෂවරුන්ගේ දේශපාලන මහගෙදර වන අත පාටියේ ලොක්කන්ට දොස්පරොස්...........
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පුත්තලමේ පැත්තේ ඉන්න අලි පාටියේ පොරකගේ බෑණා........
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්දය තියනවා කියලා මුලදිම කිව්ව ගමන් සමහර.........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අප්පොච්චිගේ ඡන්ද කැම්පේන් එකට කෑලි අහුලන්න එක පුතෙක්........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමන්ගේ අමාත්‍යංශය යටතේ තියන ආයතනයක........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියේ කස්ටියගේ මහනුවර පැත්තේ ලොකු රැස්වීමක්.......
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක උඩරට පළාතේ තරු හෝටලේක.........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අං - පාර පැත්තෙන් මේ පාර ඡන්දෙට එන අය අතරේ පසුගියදා..........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්දෙ නිසා ඇවිලීගෙන යන දේශපාලන පොරයෙන් ගොඩ යන එක.........
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙතෙක් කල් ගම්පහ පැත්තේ තිබ්බ පොහොට්ටු මනාප සටන.......
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල රටේ ආන්දෝලනාත්මක පුවත් මවන හිටපු......
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල මෛත්‍රීතුමා බරට ඡන්ද වැඩ. උන්නැහේ පුලතිසිපුරේ ඡන්ද......
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පොහොට්ටුවෙන් මෙවර ඡන්දෙට තරග කරන ලොක්කෙක්........
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලංකාවෙ තියන ලොකුම අධිකාරියක සභාපති තැනයි විෂය......
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විශ්‍රාම ගිය මැංගි විශ්‍රාමයෙන් හිටියට එක එක වැඩලු. එයයි එයාගේ කට්ටියටයි.......
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දුරකථනය පාටියේ මහතැන වෙන වෙන අයගේ කීම්වලට......
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00