2017 ජුනි 27 වන අඟහරුවාදා
GOසිප්
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ලොකු තැනට පසුගියදාක පකිස් දේශයෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඒ රටට එන්න කියලා... එයාලා උන්නැහේට එන්න කීවෙ තමන්ගෙ රටේ ...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න කොළඹ පැත්තෙ ඇමැති මහත්තයෙක් සහජීවනේ ඉගෙන ගන්න කැන්ගරු දේසෙට ඉගිල්ලෙන්න හදනවලු... මේ ගමන තමන්ගෙ රාජක...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලුතෙන් පත්වෙච්ච ඇමැති මට්ටමේ ලොක්කෙක් හම්බුවෙන්න අල්ලපු වත්තෙ තානාපති සයිස් මහත්තයෙක් උන්නැහේගෙ අලුත් මිනිස...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවට ආදායම හොයන ලොකුම රාජ්‍ය ආයතනෙ මහ පුටුව පුරප්පාඩු වුණා. ඔන්න ඒකට සුදුස්සෙක් තෝරන්න ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බ...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ මන්තිරි සයිස් පට්ටමක් දරන දකුණු පළාතෙ තරුණ දේශපාලුතුමෙක් ඉන්නවා... උන්නැහේගෙ පියතුමත් හිටපු ඇමැති සයිස...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලෝක ක්‍රිකට් චැම්පියන්ලගෙ කුසලානෙන් පස්සෙ වැඩියෙන්ම ඇවිලුණේ ඉන්දියාව... ඒ අතරෙ ලංකාවෙ ක්‍රිකට් කස්ටියගෙත් අළු ය...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දියවන්නා කවුන්සිලේ කතාවට නායකකම් කරන මහත්තයයි ඒකාබද්දෙ ලොකු පුටුවෙ ඉන්න දිනේෂ් තුමයි තවත් ලොකු ලොක්කො ගණනාවකුය...
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අගනුවර අවට කුණු ප්‍රශ්නය මේ තරම් කුණු වුණේ ආණ්ඩුවෙ ඇමැතිකම් කරන දෙන්නෙක් අතර තියන ආරවුලක් නිසාය කියලා ඒකාබද්දෙ ල...
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ හවුල්කාර පක්ෂයක ඇමැති පට්ටමක් දරන.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කැබිනට් සංශෝධනයේදී තමන්ගෙ පට්ටම.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක කිට්ටුවෙන් වැඩ කරපු රතු රටක.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමන්ගෙ කන්තෝරුවට අලුතින් ලේකම් කෙනෙක්.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කවදත් ඉන්දියාව පැත්තට නමස්කාර කරන උතුරෙ.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න සමහර ඇමැති සයිස් මහත්තුරු......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අත පාටියෙන් කවුන්සිලේට ඇවිල්ල ඇමැති උප ඇමැති......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ආයතන අතරෙ සුදු අලි වෙච්ච.......
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න ලස්සන ඇමැති නෝනා මහත්තයෙක්ගෙ සාරියෙ.....
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක ආණ්ඩුවෙ අත පාටියෙ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක්.....
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලංකාවෙ සුප්‍රකට ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමාගමක්.....
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ලොකු තැන පහුගියදාක දවස් ගණනක සංචාරෙකට.....
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00