2021 පෙබරවාරි 26 වන සිකුරාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සතියේ දේශපාලන ආරවුල්, අර්බුද රැසක් ඔස්සේ.......
 2021 පෙබරවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙරට වත්මන් දේශපාලනයේ දිශානතිය තරමක් වෙනස් කළ........
 2021 පෙබරවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තීරණාත්මක දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය.......
 2021 ජනවාරි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තවත් සති අන්තයක් උදාවන විට වියවුල් සහගත දේශපාලන........
 2021 ජනවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තවත් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. පරණ කතා අලුත්.........
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලුත් කතා මැවුණු පරණ කතා දික්ඇදුණු තවත් උණුසුම්.......
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සංවාද විසංවාද මැද ගෙවුණු වසරේ පළමු දේශපාලන සතිය........
 2021 ජනවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වසරක අවසානය සටහන් කළ මේ සතියේ දේශපාලන.......
 2020 දෙසැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අයවැය ඡන්දයෙන් පසු දේශපාලන කරළිය තරමක් නිහඬ වූයේ පක්ෂ........
 2020 දෙසැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මැතිසබයේ රැව්දෙයි......
 2020 දෙසැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගෙවුණු සතියේ දේශපාලන පසෙකලා කෝවිඩ්, සුළි කුණාටු ආදීය මහජනයාට.........
 2020 නොවැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තවත් වැදගත් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය........
 2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කාර්යබහුල දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය........
 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොවිඩ් මැද මන්දගාමී වූ දේශපාලන කරළියේ රැඟුම්.......
 2020 නොවැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලන සුළි කුණාටු කිහිපයකට පසුව ගෙවුණු සතියේ දේශපාලනය.......
 2020 ඔක්තෝබර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්ස සම්මත වූ පසුව තරමක් සන්සුන්වේ යැයි සිතූ දේශපාලන.......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්සෙන් උදම් වූ දේශපාලන රැලි පෙරැලි මතින් තීරණාත්මක...
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධව ගෙවුණු........
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොවිඩ් නැවත පැමිණීම දේශපාලන කරළියේ තිබුණු ඝෝෂාව.......
 2020 සැප්තැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්ස විෂ වූ විපක්ෂයේ කියුම් කෙරුම් හේතුවෙන්........
 2021 පෙබරවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00