2019 මැයි 21 වන අඟහරුවාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
පාස්කු බෝම්බයෙන් පසුව රටේ........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අගමැතිගේ මැදිහත්වීමෙන්........
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය දේශපාලනය කෙරේ.............
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොච්චිකඩේ පල්ලියට ගිය..........
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති තිරුපති දෙවොලේ විශේෂ දේව පූජාවක.........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති කැබිනට්ටුවේදී මංගලට..........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ත්‍රස්ත පනතට මහින්දගෙන්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල්ට ජනපතිගෙන් ග්‍රීන් ලයිට්.........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති වැය ශීර්ෂය.........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ අයවැයට........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකේ වෙනසට........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුඩු ලැයිස්තුව මට ලැබුණේ නැ.........
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම දේශපාලන පුවත් ඔස්සේ........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර දේශපාලන ප්‍රශ්න විසඳාගැනීම.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතු කම්කරු වැටුප් ගිවිසුමට...........
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වසර මැතිවරණ වසරක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ව්‍යවස්ථා යෝජනා ගැන........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පදවි ප්‍රාප්ති සමරුව.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී.ල.නි.ප සංවිධායක........
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
‘ඔස්කාර්’ කියන්නේ ලෝකයේ.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30