2024 අප්‍රේල් 15 වන සඳුදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2024 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
2024 වසරේ සූර්ය මංගල්‍යය හෙවත් අලුත් අවුරුදු උදාව රවි මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට......
 2023 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ප්‍රභූන්ගේ වංචා දූෂණ එළියට...
 2023 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේ වනවිටත් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජ වූ රවි තමාට මිශ්‍ර රාශියක් වූ වෘශ්චික රාශියෙහි 2022 දෙසැම්බර් 16 වැනිදා.....
 2023 ඔක්තෝබර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
2023 වසරේදී සිදුවන්නා වූ ග්‍රහණ අතරින් අවසන් ග්‍රහණය වන වලයාකාර සූර්ය ග්‍රහණයක් 2023 ඔක්තෝබර්......
 2023 අප්‍රේල් 23 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
2023 වසරේ අප්‍රේල් මස 20 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 9 පසුවී විනාඩි 48ට කේතුට අයත් වූ අස්විද නැකතේ......
 2023 අප්‍රේල් 09 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වසර මැද සිට රටට යහපත්...
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
සෙනසුරු ග‍්‍රහයාගේ නම ඇසූ පමණින් මුලා වන ජනතාව.........
 2023 ජනවාරි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
2023 වසර ආරම්භයත් සමඟ සූර්ය..........
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
2022 ජූලි 16 වැනි ශනි දින රාත්‍රී 10 පසු වී විනාඩි 57 රවි ග්‍රහයා........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ක්ෂණික විපත් ඇතිකරන්නා වූ නැප්චූන් බ්‍රහස්පතිට.........
 2022 ජුනි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක්.......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වූ සූර්යා තමාට සතුරු රාශි භවනක්.......
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
2022 අප්‍රේල් මස 18 වැනි සඳු දින පාන්දර 3.24ට නැප්චූන් මීන.........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මෙතෙක් පැවති කෝණ මාස සංක්‍රාන්ති සමය නිමා කරමින් සූර්යයා.........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක්..........
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
වසර එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් තමාට සතුරු රාශි භවනක් වූ අඟහරුට අයත් මේෂ රාශියට මෙවර රාහු පිවිසේ......
 2022 මාර්තු 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
2022 මාර්තු මස 2 වැනි බුධ දින රාත්‍රී 10 පසු වී විනාඩි 4ට බුධ ග්‍රහයාත්........
 2022 පෙබරවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රවි ග්‍රහයා සෙනසුරුට අයත් වූ කුම්භ රාශියට 2022 පෙබරවාරි මස 13 වැනි ඉරු දින පාන්දර 3 පසුවී විනාඩි 27ට පැමිණි......
 2022 ජනවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ක්ෂණික බිහිසුණු විපත් ඇති කරන්නා වූ යුරේනස්...........
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වූ රවි තමාට සතුරු රාශි භවනක් වූ සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට 2022 ජනවාරි 14 වැනි කිවි දින......