2023 නොවැම්බර් 29 වන බදාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2020 ඔක්තෝබර් 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු වක්‍ර ගමනින්.........
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2020 සැප්තැම්බර් 23 වැනි බුධ දින රාහු තමාට ප්‍රථම රාශි භවන වූ සිකුරුට අයත් වෘෂභ රාශියට උදේ 10.43ට පිවිසෙයි....
 2020 අගෝස්තු 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බිහිසුණු සිදුවීම් මෙන්ම විප්ලවයක් ඇතිකරන්නාවූත් යුරේනස් අඟහරුට අයත් මේෂ රාශියෙහි සිකුරුට අයත් බ...
 2020 ජුලි 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පතියා වූ අඟහරු තමාට සම රාශි භවනක් වූ ගුරුට හිමි මීන රාශියෙහි ගමන් කරමින් සිටියදී බුධට අයත් රේව...
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වූ සූර්යා ජල රාශියක් වූ කටකයට.........
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ කායික විපත් ඇති කරන්නාවූත් නැප්චූන් කුම්භ රාශියෙහි බ්‍රහස්පතිට අයත් පුවපුටුප නැකතේ තුන්වැනි පාද...
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විවාහය කෙනකුගේ දෙවැනි උපත ලෙස හැඳින්වේ....
 2020 ජුනි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස සලකන රවි ග්‍රහයා ජන්මියාට.........
 2020 ජුනි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දිනවල රටම කතා වෙන්නේ කොරෝනා හා ඩෙංගු වැනි..........
 2020 මැයි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ධනවතුන් වීමට අප කවුරැත් කැමතිය. සමහරුන් ටිකින් ටික ධනය උපයා උත්සාහයෙන් ධනවතුන් වෙයි....
 2020 මැයි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙම වසර තුළ ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණ 4ක් සිදුවන අතර එයින්.........
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 12:30
අපි සැමදෙනාම සෑහෙන ධනයක් උපයාගෙන සුව පහසු ජීවිතයක්..........
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, පෙ.ව. 06:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට උච්ච රාශි..........
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වූ සූර්යා තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක් වූ.........
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙදහස් විස්සේ මාර්තු දාහතර වෙනිදා (ඊයේ) පෙරවරැ 11.53ට............
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වනවිට මේෂ රාශියෙහි ගමන් කරමින් සිටින සිකුරුත්.......
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අද බොහෝදෙනාගේ අපේක්ෂාව වෛද්‍යවරයකු වීමය.......
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ බලය පුදුමය. වරෙක මනුසතා මෙන්ම රටක් රාජ්‍යයක් කණපිට.......
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිකුරු අඟහරුට අයත් මේෂ රාශියට 2020 පෙබරවාරි මස 29 වැනි දින............
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විවිධ කාලවලදී මනුසතා සමඟ තිරිසනා ද ගහ කොළද විවිධ........