2022 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා
GOසිප්
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ පාගමනේ අවසානයේදී අනාගත ආරක්ෂක ඇමැතියි, හරි හරියට වැඩකරන කටකාර හාදයයි......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
හිටපු අගමැති අස්වෙන ආරංචිය ආවම අලුත් අගමැති කව්ද කියල පොහොට්ටු ලොක්කො රහසිගතව කතාබහ කළාලු......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දියවන්නා කවුන්සිලේ දෙවැනි පුටුව පසුගියදා හිස්වුණා......
 2022 මැයි 06 වන සිකුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොක්කයි, එයාලගෙම පක්ෂයේ සේනාංකයක් බාරව ඉන්න උස හාදයයි දැන් කලක ඉඳලා......
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල අගමැති හීන දකින පොහොට්ටුවේම දකුණු පළාතේ........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
විපක්ෂය බෙර ගහලා ගේන්න හදන විශ්වාසභංගය දැන්.........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
විපක්ෂය ගෙන එනවය කියන එක්තරා භංග යෝජනාවක්.........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
කැබිනට් කූට්ටම ඇනුවට පස්සේ පට්ටම්වලට තට්ටු වෙච්ච........
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අත පාටියේ ලොකු තැන ඉන්නේ හරිම වේදනාවෙන්ලු........
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේක කඳුකරෙන් එන කතාවක්. එක්තරා තරුණ රාජ්‍ය මට්ටමේ........
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
කැබිනට් කුට්ටම ආයෙමත් ඇනුවට පස්සෙ සමහරුන්ගෙ........
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ සමහර වැඩ දැන් ටිකක් අල.......
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල අලි පාටියේ ලොකු තැන වගේම සෙසු අයත් කැමැතිම.........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
තමන් තවදුරටත් නිල නොවන විදියට රජයේ සිටිය යුතුද........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
වැඩ කරන ජනතාව බලා කියාගන්නා එක්තරා ආණ්ඩුවෙ කන්තෝරුවක්........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
පක්ෂ 11 ටීම් එකේ කිහිප දෙනෙක් මේ වෙද්දී ආණ්ඩුවේ ලොකු ලොකු.........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
සත්තු පාලනය කරන තැනක ලොකු පුටුවකට බරක් වෙච්ච ලලනාවක්........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු පක්ෂය ඉඳලා විරුද්ධ වැඩකරන පක්ෂ 11 කණ්ඩායමේ........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලනේට ඇවිල්ල වැඩි දවසක් ගිහිල්ල නැති.........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
තමන්ගෙ නිල තත්ත්වය රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති කෙනෙකුට.......
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00