2021 සැප්තැම්බර් 26 වන ඉරිදා
පොලිටිකල් රහස්
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
වසංගතයේ සැර බාල වෙමින් තිබේ. සංචරණ සීමා ද ලිහිල් වන.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඇමැති උමතු වීම්, නායකයන්ගේ උරණ වීම්..........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලන කතාබහ එතරම්ම සාරවත් නොවිණි. පාර්ලිමේන්තුවද රැස්වූ නමුත් ලොක්ඩවුන් හේතුවෙන් දේශපාලන උණුසුම තරමක් ...
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලනය තරමක් සංසුන් ස්වරූපයක්..........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවුණු සතියේ ආර්ථිකය, දේශපාලනය, සංචරණ සීමා, මංගල.........
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පවත්නා බරපතළ කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ රට වසා දමන්නැයි..........
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ්, වර්ජන, ගෑස් අර්බුදය එකපිට එක කඩා වැඩෙන උල්කාවන් පරිද්දෙන් ආණ්ඩුවේ හිස මතට පතිත වූයේය....
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් නැගී සිටීම, එන්නත්කරණය, ගුරු වර්ජන ගෙවුණු සතියේ දේශපාලන කරළියේ ප්‍රමුඛ මාතෘකා වී තිබුණි....
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන සාකච්ඡා සංවාද විසංවාද සපිරි තවත් සතියක් ගෙවී ගියේය....
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විශ්වාසභංග උණුසුම මැද ගෙවීගිය සතියේ දේශපාලනය නාටකීය ස්වරූපයක් ඉසිලුවේය....
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලනය තරමක් සන්සුන් වූයේ ගෙවුණු සති කිහිපයට සාපේක්ෂවය....
 2021 ජුලි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විසිල් සහ කචල් මැද සිදුවූ බැසිල්ගේ පාර්ලිමේන්තු........
 2021 ජුලි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රට ගැන සහ හෙට ගැන අලුත් කතා පරණ මිනිස්සුන්ට සුපුරුදු............
 2021 මැයි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගෙවුණු සතියේ කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබාදීමේදී.......
 2021 මැයි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සරත් වීරසේකර රිෂාඩ්ට හරස් කපයි.......
 2021 මැයි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වසංගතයේ අඳුරු තිරවලින් දේශපාලන කරළියේ රුඟුම් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට නොපෙනී ගියේය......
 2021 අප්‍රේල් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මුළු දේශපාලන කරළියම නව වසරේ එකම කලබගෑනියක්...........
 2021 අප්‍රේල් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 11:04
සංවාද විසංවාදය ගැටුම් ආරවුල් නොඅඩුව තිබුණු තවත් දේශපාලන...
 2021 අප්‍රේල් 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බක්මහේ දේශපාලන සැණකෙළිය ආරම්භ වූයේය.......
 2021 මාර්තු 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජාතික ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය හරහා හමාගිය සුළි කුණාටුවකින්........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00