2022 ජනවාරි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
පොලිටිකල් රහස්
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ අභියෝග, පක්ෂ අර්බුද, චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වර්ෂාවසානයේ ලද නිවාඩු අවසානයේ නව වසර වෙනුවෙන්.......
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2021 වර්ෂයේ අවසාන සතිය ගෙවී ගියේය.......
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම සතියේ ප්‍රමුඛ පුවත මෙන්ම සතියේ........
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් අර්බුදකාරී දේශපාලන සතියක නිමාව සනිටුහන් වූයේය........
 2021 දෙසැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
වාද විවාද මත ගැටුම් පමණක් නොව ගුටිකෙළි පවා සිදුවන........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පාර්ලිමේන්තු කලකෝලහල, පක්ෂ හැරයෑම්, ගෑස් පිපිරීම් සතියේ........
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ තවත් උණුසුම් දේශපාලන සතියකි........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
උද්ඝෝෂණ උත්සව පෝලිම් සියල්ල සපිරි සතියක් ගෙවී ගියේය....
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් උණුසුම් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය.........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කලබලකාරී දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය..........
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තීරණාත්මක දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය........
 2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගුරුවර්ජන, තෙල් හිඟය, පොහොර අවුල සහ බඩුමිල.........
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පළමුව කොවිඩ් වසංගතය අමතක විය. දෙවනුව පැන්ඩෝරාවද..........
 2021 ඔක්තෝබර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පැන්ඩෝරාව අප රට මතට කඩා වැටුණේ දේශපාලන උල්කාපාතයක් පරිද්දෙනි......
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ අර්බුදවලින් පිරුණු මාසයකි..........
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
වසංගතයේ සැර බාල වෙමින් තිබේ. සංචරණ සීමා ද ලිහිල් වන.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඇමැති උමතු වීම්, නායකයන්ගේ උරණ වීම්..........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලන කතාබහ එතරම්ම සාරවත් නොවිණි. පාර්ලිමේන්තුවද රැස්වූ නමුත් ලොක්ඩවුන් හේතුවෙන් දේශපාලන උණුසුම තරමක් ...
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලනය තරමක් සංසුන් ස්වරූපයක්..........
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00