2023 සැප්තැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2023 අප්‍රේල් 23 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
2023 වසරේ අප්‍රේල් මස 20 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 9 පසුවී විනාඩි 48ට කේතුට අයත් වූ අස්විද නැකතේ......
 2023 අප්‍රේල් 09 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වසර මැද සිට රටට යහපත්...
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
සෙනසුරු ග‍්‍රහයාගේ නම ඇසූ පමණින් මුලා වන ජනතාව.........
 2023 ජනවාරි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
2023 වසර ආරම්භයත් සමඟ සූර්ය..........
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
2022 ජූලි 16 වැනි ශනි දින රාත්‍රී 10 පසු වී විනාඩි 57 රවි ග්‍රහයා........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ක්ෂණික විපත් ඇතිකරන්නා වූ නැප්චූන් බ්‍රහස්පතිට.........
 2022 ජුනි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක්.......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වූ සූර්යා තමාට සතුරු රාශි භවනක්.......
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
2022 අප්‍රේල් මස 18 වැනි සඳු දින පාන්දර 3.24ට නැප්චූන් මීන.........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මෙතෙක් පැවති කෝණ මාස සංක්‍රාන්ති සමය නිමා කරමින් සූර්යයා.........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශි භවනක්..........
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
වසර එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් තමාට සතුරු රාශි භවනක් වූ අඟහරුට අයත් මේෂ රාශියට මෙවර රාහු පිවිසේ......
 2022 මාර්තු 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
2022 මාර්තු මස 2 වැනි බුධ දින රාත්‍රී 10 පසු වී විනාඩි 4ට බුධ ග්‍රහයාත්........
 2022 පෙබරවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රවි ග්‍රහයා සෙනසුරුට අයත් වූ කුම්භ රාශියට 2022 පෙබරවාරි මස 13 වැනි ඉරු දින පාන්දර 3 පසුවී විනාඩි 27ට පැමිණි......
 2022 ජනවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ක්ෂණික බිහිසුණු විපත් ඇති කරන්නා වූ යුරේනස්...........
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වූ රවි තමාට සතුරු රාශි භවනක් වූ සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට 2022 ජනවාරි 14 වැනි කිවි දින......
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රවි ග්‍රහයා තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක් වූ ධනු රාශියෙහි සිකුරුට.........
 2021 දෙසැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මෙම වසර තුළ සිදුවන අවසන් සූර්ය සංක්‍රාන්තිය 2021 දෙසැම්බර් මස 16 වැනි ගුරු දින අළුයම 03 පසුවී විනාඩි 44ට......
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2021 වසරේ සිදුවන්නා වූ අවසන් ග්‍රහණය 2021 දෙසැම්බර් මස 4 වැනි දින සිදුවනු ඇත......
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මෙම වසරේ සිදුවන්නා වූ අවසන් අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය ඉල් මස පසළොස්වක පෝය දින සිදුවනු ඇත.....
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00