2020 සැප්තැම්බර් 21 වන සඳුදා
පුවත්
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී ඡන්දය විමසීම වගන්තියෙන්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දිනකට පැය පහක කාලයක් තුළ කිලෝ මීටර් 28ක් දුර ගෙවා පයින්ම පාසල් යන දරුවන් සිටින ශ්‍රී ලංකා පාසලක්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
උත්සව සමය ඉදිරියට යෙදෙන බැවින් දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාර සමාගම්වල ඉල්ලීම අනුව නිමි ඇඳුම්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලන රජය යහපත් අදහසක් අනුව රටට ඉදිරිපත් කරන ලද 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනුවෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලුදෙනාම කොන්දේසි විරහිතව සහයෝගය......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නව ආණ්ඩුව පත්වීමත් සමඟ පරිසර විනාශ කිරීමේ සිද්ධීන්වල වර්ධනයක් ඇති බවට තමන් පිළිගන්නා බවත්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වර්තමාන ආණ්ඩුව 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙන එනු ලබන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාට......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 100ක් හෙවත් ඩොලර් මිලියන 1000ක විදේශ ණය ප්‍රමාණයක්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
22 වැනි වරටත් පවත්වන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට රජයට සහාය දිය යුතුද නැත්ද යන කරුණු මත සුළු පක්ෂවල ප්‍රබල බෙදීමක්......
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 05:59
කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ 26 ක විෂයන්, ආයතන සහ නාමයන්වල වෙනස්කම් කීපයක් සිදුකිරීමට......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යෝජිත 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලබන නොවැම්බර් මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීන් සඳහා තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබාදීම ඉතා ඉක්මණින්......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යෝජිත 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් නොවන ප්‍රධාන වගන්ති තුනක් ඊට ඇතුළත්......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ජනතා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන සංශෝධනයක්......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරගැනීමෙන් පසු වසරක කාලයක් තුළ අලුත්......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිතයා ලෙස හිටපු අගවිනිසුරුවරයකු වන......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රජය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විකල්ප වශයෙන්......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා රජයට ලැබෙන සැබෑ ඡන්ද සංඛ්‍යාව......
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමන්ට නීතියට වඩා ජනතාව ලොකු බවත් ඒ නිසා තමන් සැමදා ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින දේශපාලනඥයකු......
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:47
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00