2022 අගෝස්තු 10 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 1977 බලයට පත්වුණේ ............
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සියලු දේශපාලන පක්ෂවල ..........
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ත්‍රස්තවාදීන්ට ඉඩක් නොදිය යුතු බවට ජනාධිපති කියන කතාව ඇත්තක්...
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පසුගිය 20 වැනිදා බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ ..........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හැකි ඉක්මනින්........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
අපේ ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නෙ අරගලයත් එක්ක...
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 07:59
ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධියට.........
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 06 වැනි වරටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා........
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ 08 වැනි විධායක.......
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඩලස්ලා, විමල්ලා උදයලාත් රට වැටිච්ච තැනට වගකියන්න ඕනෑ...
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ගෝඨාභය මහත්තයා කුඩා පිරිසකට කොටු වුණා...
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
වසර 2 යි මාස 07 යි දින 25 ක් රටේ ජනාධිපති ධූරය දැරූ ගෝඨාභය.......
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ලංකාවේ දේශපාලන අර්බුදය සංක්‍රාන්ති සමයකට එළැඹී තිබේ.......
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ ප්‍රශ්න එක රැයකින් විසඳන්න බෑ...
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ලංකාව ඉතිහාසයේ කවමදාවත් මෙහෙම තෙල් අර්බුදයකට........
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඉදිරි කාලසීමාව තුළ රටේ උද්ධමනය 70%ක් දක්වා.......
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම ආණ්ඩුවට ගිය විදිහේ ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා...
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ධූරය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ........
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
අද රජයේ කාර්යාල තිබේ. එහෙත් විවෘත නැත......
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අසීමිත බලයක් තියාගෙන රාජපක්ෂල රට අගාධයට දැම්මා...