2023 සැප්තැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා
කෙළින් කතාව
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අනුර කුමාරලා වර්ජන කරල රට වට්ටන්නයි හදන්නෙ...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රටේ ප්‍රශ්න එකපාරට විසඳන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නෙ නෑ...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
වෙනස් මත දරණ අය එක්කත් මම ගනුදෙනු කරනවා...
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මම පක්ෂයටවත් නායකයාටවත් ද්‍රෝහිකම් කරලා නෑ...
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නෙ කියලා හොයන්න ඕනෑ...
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපේ නායකයා හොඳ දැනුමක් බුද්ධියක් තිබෙන නායකයෙක්...
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 02:00
මහින්ද මහත්තයාට පස්සෙ ඉන්න ප්‍රබලම රාජපක්ෂවරයා නාමල්...
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මාලිමාවට එරෙහි ඔක්කොම කට්ටිය දැන් එකම කඳවුරක...
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ශ්‍රීලනිපය යළි ගොඩනගන එක අමාරු වැඩක් නොවේ...
 2023 අගෝස්තු 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේ පක්ෂ දෙක එකතුවෙනවා නම් මම තරම් සතුටුවන වෙන කෙනෙක් නෑ...
 2023 අගෝස්තු 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජවිපෙ ඉන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරපු පිරිසක්...
 2023 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
කඩෙන් ගන්න ගියොත් වතුර ලීටරේ රුපියල් 150ක්: අපි දෙන්නේ සත 6කට...
 2023 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
විපක්ෂ නායකතුමා මැතිසබේ වැඩිපුර කතා කරන්නෙ ජනතාව වෙනුවෙන්...
 2023 අගෝස්තු 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පෝලිම් නැති කළේ මිල නග්ගලා: ඉතින් ප්‍රශ්නෙ විසඳුණාද?...
 2023 අගෝස්තු 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මට ලැජ්ජාවක් තිබෙන නිසා ආපසු තනතුරක් බාරගත්තෙ නෑ...
 2023 ජුලි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රනිල් මහත්තයා සුදුසුයි කියලා කියන්නේ අපි නොවේ ජනතාවයි...
 2023 ජුලි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජනාධිපති පත්වෙලා ඉන්නෙ රාජපක්ෂලා රකින්නයි...
 2023 ජුලි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ලොකු ලොකු පක්ෂ වැටුණ හැටි අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා...
 2023 ජුලි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අර්ථසාධකේ කොල්ලකන්න යනකොට කකුල් මාට්ටු දාන එක වැරදිද?...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00