2023 ජුනි 09 වන සිකුරාදා
කෙළින් කතාව
 2023 ජනවාරි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණය ගැන බොරු ප්‍රචාර කරන්න එපා...
 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මුදල් සංචිත කඩා වැටිච්ච එකට දේශපාලන විසඳුමක් නැහැ...
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්ද වෙනුවෙන්ම රැකගත් දිසාපති ධුරයට ඇප මුදල් භාරගන්න කියන එක විහිළුවක්...
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රට දැන් තිබෙන්නේ යන්තම් හරි සැනසුම් සුසුමක් හෙළන්න පුළුවන් තැනක...
 2022 දෙසැම්බර් 25 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ජනතාවට අද කෑම ටිකත් අහිමියි...
 2022 දෙසැම්බර් 18 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වත්මන් ජනාධිපතිතුමා හරියටම හරි විදියට තීරණ ගන්න කෙනෙක්...
 2022 දෙසැම්බර් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුවට සහාය දෙනවා කියන්නේ හොරු රකිනවා කියන එකයි...
 2022 දෙසැම්බර් 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පොහොට්ටුව එක්ක ගිහිල්ලා අපි බැට කෑව...
 2022 නොවැම්බර් 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වැටෙන්න ගිය රට බේරාගන්නයි ආණ්ඩුවට ගියේ...
 2022 නොවැම්බර් 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ රටේ වරායවල් තවදුරටත් රජය යටතේ තියාගන්නේ ඇයි?...
 2022 නොවැම්බර් 13 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රට බංකොළොත් කළ ආණ්ඩුවකට පුළුවන්ද රටක් හදන්න...
 2022 නොවැම්බර් 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මහ මැතිවරණයක් ගන්න අපි ජනතාව සංවිධානය කරනවා...
 2022 ඔක්තෝබර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 04:00
22ට මම විරුද්ධ වුණත් ඡන්දෙ දුන්නේ බෙදෙන්න බැරි නිසා...
 2022 ඔක්තෝබර් 23 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම අධිපති කාලේ ඩොලර් එකක්වත් වැරදියට වියදම් කළේ නෑ...
 2022 ඔක්තෝබර් 16 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
දෙසිය විසිපහම එපා කියන එක පටු අදහසක්...
 2022 ඔක්තෝබර් 09 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පොහොට්ටුවේ මීළඟ නායකත්වය ගැන විශේෂ තීන්දුවක් නෑ...
 2022 ඔක්තෝබර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25 රටවල් 25ක් හැටියටයි අපි සලකන්නෙ...
 2022 සැප්තැම්බර් 25 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ කියලා රාජ්‍ය ඇමැතිලා 37ක් පත් කළා...
 2022 සැප්තැම්බර් 18 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රාජපක්ෂ පාලනයම අලුත් ඇන්ජිමක් හයිකරගෙන දුවනවා...
 2022 සැප්තැම්බර් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
දෙබිඩි වැඩ කරන අය පොහොට්ටුවට එපා........