2022 අගෝස්තු 10 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
පසුගිය සතියේ අපගේ දේශය වෙළෙඳපොළට පැමිණෙද්දී.........
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අපි යම් තීන්දු ගන්න පරක්කු වුණා තමයි...
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ලංකාව මේ දවස්වල දේශපාලන සහ ආර්ථික යුද්ධයක........
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු සිදුන ආකාරය බොහෝ දෙනාගේ.......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ අරගලයකි. මේ අරගලය තම තමන්ගේ........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
1991 අගෝස්තු මාසයේදී ලංකාවේ ජනාධිපති ආර්. ප්‍රේමදාසය.........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවට එරෙහිව රට පුරා විරෝධතා දිගින් දිගටම........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මුලින්ම කළ යුත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නැති කිරීමයි...
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ ආණ්ඩුව ගෙනාපු අයත් අද පාරේ කෑගහනවා...
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
රට පුරාම ඇවිලෙන විරෝධතා රැල්ලෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින.........
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් අමුද්‍රව්‍ය හිඟයත් හේතුවෙන් දේශීය........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ඇත්තටම මේ වෙමින් යන්නේ මොකක්ද?මොකක්ද ඉදිරියේ වෙන්නේ?...
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ලංකාවේ බලයට පත්වෙච්ච ආණ්ඩුවක් අතරමගදී බලයෙන්........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රී පිරිසක් ස්වාධීන වීමත් සමඟ සරල බහුතරයක්..........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ලංකාව අද මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අර්බුදය ගැන පසුගිය........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම කළින් කිව්ව පංච මහා අර්බුදයයි මේ ඇවිත් තිබෙන්නෙ...
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
විදුලිය කැපිල්ල මුළු රටේම ලොකුම දුක්ගැනවිල්ල........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මොකද මේ කාලයක් කරළියේ හිටිය තිස්ස අත්තනායක දැන් පේන්නවත් නැත්තේ?...
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
සර්ව පාක්ෂික සමුළුවලට ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා කැඳවා.......