2021 දෙසැම්බර් 08 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විපක්ෂයට විවිධ භූමිකා තියෙනවා. සමහර අය පාරට එනවා...........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විස්සයි-20 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරග අවසන්.........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෑස් පිපිරිල්ල ගැන බොළඳ කතා, ටිකිරි කතා.........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
හරියටම මීට අවුරුදු 20කට කලින් 2001 ජූලි මාසයේ 18 වැනිදා...........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කලින්ම ප්‍රකාශ........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
බඩු භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නගින විට.........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පසුගියදා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ..........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
නිදහස් ලංකාවේ පළමු මුදල් ඇමැතිවරයා වූයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනය.........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ස්කොට්ලන්තයේ ග්ලාස්ගොව් නගරයේ පැවැති......
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජල ගැලීම්, නාය යාම් හේතුවෙන් පසුගිය සතියේ රටම කැළඹිණි.........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අපි දැක්කා මුලින් ගොඩ වැඩ කරපු ඔබ මේ වෙද්දී කුඹුරට..........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුව එක මාර්ගයක ගමන් කරනවා. අපි සහෝදර පක්ෂ.........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් 40%ක් අමෙරිකාවේ..........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සංචරණ සීමා ඉවත්කර ගතවූයේ සතියක් පමණි.........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ ජීවිතේ තීරණාත්මක සැත්කමකට පහුගිය කාලයේ.............
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ රටේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයකුට...........
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා..........
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් අමෙරිකානු.........
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔබ දේශපාලනඥයකු වශයෙනුත් වෘත්තීයවේදියකු...........
 2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2001 දෙසැම්බර් 05 වැනිදා මහ මැතිවරණයට........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00