2023 ජුනි 05 වන සඳුදා
GOසිප්
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ළඟදී පුරප්පාඩු වෙන්න යනවය කියල ආරංචි කාකි සූට් දෙපාර්තමේන්තුවෙ මහ පුටුවට පැනගන්න එතන......
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
උතුරෙන් ආපු ඩගීතුමා මේ දවස්වල ඉන්නේ අවුලෙන්ලු......
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ජනාධිපති හීන දකින කෙනෙකුගේ ප්‍රචාරක වැඩේ ටික ටික පටන් අරන්ලු දැන්......
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල ආණ්ඩුවේ දැල ලොකුවටම වටකරලා දාලා අල්ලගන්න හදන ලොකු මාළුවෙක් ඉන්නවලු......
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අත පාටියේ ලේකම්කමට මේ දවස්වල හොඳම කැපිලි කියලා .............
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවස්වල ආණ්ඩුවෙ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ.........
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
දුරකථන පාටියේ කාන්තා ගැටුම උත්සන්න වෙලාලු.........
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ටැලිෆෝන් පාටියෙ ලොකු ලොක්කන්ගෙ මීටිමක්........
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම පට්ටමක් දරන ලොකු මහත්තයෙක්.......
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ගාල්ලේ පැත්තේ ඉන්න ලස්සන ඇමැති සයිස් නෝනා.......
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ පාලක මණ්ඩලේ පට්ටම් දෙක තුන තියෙන......
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
දුරකථන පාටියේ වේදිකාවල හිටිය ප්‍රබල චරිතයකට .........
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පොහොට්ටුවේ කට්ටියට මේ ළඟදී පක්ෂයේ ලොක්කෙක් විසින් .........
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ළඟදිම පුරප්පාඩු වෙන්න යනවය කියන අත.......
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල ඡන්ද උණුසුම නැගලම යනව......
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ලොකු මහත්තයා මහ පුටුවට පත්වෙන වෙලාවේ.........
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලනේ හිටපු ලොකු තැන ආයේ රටේ ලොකු තැන........
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල මාලිමාවට රැල්ලක් ඇති නිසා.......
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ මහ පක්ෂයක් හැටියට සැලකෙන එක්තරා........
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ඈත පළාතක් නියෝජනය කරන ආණ්ඩුකාර........
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00