2021 ඔක්තෝබර් 25 වන සඳුදා
GOසිප්
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න බලවත්ම තරුණ ඇමැති කෙනකුට (පාට්) දාන ලේකම් සයිස් කෙනෙක් ඉන්නවලු.....
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජාතික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් වන රටේ අනාගතයට වගකියන එක්තරා ඇමැති අංශයක දැන්......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සුව ඇමැතිනිලා දෙන්නගෙන් දෙවැනි තැන ඉන්න කෙනා මේ දවස්වල මාරම දුකෙන්ලු ඉන්නේ.......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැනට මේ දවස්වල එයාගේ හිරේ ඉන්න මන්ත්‍රී ගැන දෙපැත්තෙන්ම එක එක යෝජනාලු......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකතන පාටියේ ලොකු තැන ආණ්ඩුවේ එක එක සිද්ධි අල්ලලා විපක්ෂයේ අයට ඒ වෙනුවෙන්......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තෙල් ඇමැතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාසභංගෙ විවාදය නැගල යද්දි ආණ්ඩුවෙ විපක්ෂය දෙගොල්ලන්ගෙම......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලනෙදි ලේසියෙන් තරහ යන්නෙ නැති කෙනෙක් හැටියට ප්‍රසිද්ධ හිටපු කතාවට නායක චමල් තුමාට......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පෙරෙට්ටෝ අලුත් වැඩකට වමේ අය එකතු කරමින්ලු යන්නේ......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පුලතිසිපුරේ හාල් මාෆියාවට ආණ්ඩුව මේ පාර දුන්න බෙහෙත වැඩකරල......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අතපාටියේ කීපදෙනෙක් මේ ළඟකදී පක්ෂයේ ලොකු තැනට දන්වලා යැව්වලු අනාගත සැලසුමක් ගැන.....
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල හරිම කලකිරීමෙන් තැන් තැන් වල බැණ බැණ යන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරියක් ඉන්නවලු......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න එක්තරා දේශප්‍රේමී බලවතෙක් සම්තිංග් වැඩකට බැහැල කියල ඉහළම තැන්වලට පැමිණිලි ලැබිල......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අහසට පොළොවට වගේම දේශපාලනය කරන මැතිඇමැති ගොල්ලටත් බණින එක අපි කාගෙත්......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කළුතර පැත්තේ දුරකථන පාටියේ අලුත් සාමාජිකයා වුණු......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ පාර ඔලිම්පික් යන්න කට්ටිය පොරකනවලු......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ සමහර අයට එක එක ප්‍රශ්නලු......
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ කතාව ආණ්ඩුවෙ ඇමැති කෙනෙක් ගැනයි......
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල අත පාටියේ එක්කෙනෙක් ගැන පාටියේ අය වගේම ආණ්ඩුවේ අයත් ඇහැ ගහගෙනලු ඉන්නේ......
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තෙල් ඇමැතිට විරුද්ධව ගෙනාපු විශ්වාසභංගය ගෙනාපු අය අතරම ප්‍රශ්නයක් වෙලාලු......
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අලුත් මුදල් ඇමැතිතුමාට දියවන්නාවට එන්න මන්ත්‍රිකම දන්දෙන්න කියපු ජාතික මට්ටමේ ලැයිස්තු මහත්තයෙක්......
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00