2021 දෙසැම්බර් 08 වන බදාදා
GOසිප්
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
බස්නාහිර පළාතේ අකුරැ 4ක නමක් කියන දිස්ත්‍රික්කෙකින් වැඩිම මනාප අරන් කවුන්සිලේට පත්වුණ රාජ්‍ය මට්ටමේ......
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අත පාටියේ ලොකුම කෙනෙක් පුදුම අවුලකින්ලු මේ දවස්වල ඉන්නේ. තමන්ම අත දුන්න කණ්ඩායමේ අය තමන්ට......
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සුළු ජාතික පක්ෂයකින් පත්වූ නැගෙනහිර පළාත නියෝජනය කරන මන්තිරිල කස්ටියක් තමන්ගෙ පක්ෂ තීන්දුවට පිටින්......
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ බදුල්ලෙන් බස්නාහිර ආව කෙනෙක් පුදුම කලකිරීමකින්ලු දේශපාලනය ගැන ඉන්නේ.......
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කළුතර පැත්තේ ඉන්න දුරකථන පාටියේ කෙනෙක් රටේ මහපුටුව ගැන හීන මවමින්ලු ඉන්නේ......
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දැනට ආණ්ඩුවෙ වාඩිවෙලා ඉන්න......
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
බෞද්ධ වැඩකරන රටේ ආයතනයක ලොකුම පුටුවක කෙනෙක්ට විරුද්ධව ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේම අය......
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවෙ වැඩිය සද්ද බද්ද නොකරන ඇමැති කෙනකුට තමන් යටතේ තිබෙන එක්තරා ආයතනයක සභාපති තැන......
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ පහුගිය දවසක තිබුණු උද්ඝෝෂණය සාර්ථක වීම ගැන ඒ පක්ෂයේ හැමෝම ඉන්නේ සතුටෙන්......
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සල්ලි භාර ඇමැතිතුමා දියවන්නා කවුන්සිලේදි 2021 වෙනුවෙන් අයවැය කතාව කරගෙන යන වෙලාවෙ......
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ලංකාවම බලාගන්න සුව මැඳුරේ එන්න එන්න ප්‍රශ්නලු. ඒකට හේතුව සුව ඇමැතිට විරුද්ධව තවත් ඇමැති කෙනෙක්......
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
උඩරටට අයිති සීතල වෙලක් තිබෙන දිස්ත්‍රික්කයක් නියෝජනේ කරන දියවන්නාවට පත්වුණු රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති......
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දෙමටගොඩ පාතාලයෙක් පහුගිය දවසක රහස් පොලීසියෙන්........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අලි පාටියේ වැඩ ටික හැමෝටම වඩා මැදිහත් වෙලා කරන්නේ...........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පසුගිය දවස්වල රටේ ලොකු මහත්තය නියෝජිත පිරිසක්..........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ ආණ්ඩුව විපක්ෂයෙ ඉඳෙද්දි දැඩි ලෙස විවේචනය........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දැනට තමන් දරණ ලැයිස්තු මන්ත්‍රී පට්ටමයි ඇමැති පට්ටමයි දෙකම එකපාරට එපාවෙච්ච ආණ්ඩුවෙ වැදගත් මහත්තයෙක් ඉන්නව......
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැන එක්ක අත පාටියේ ලොකු තැන එක තේ මේසෙකට ගේන්න තිරෙන් පිටිපස්සේ......
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
බස්නාහිර පළාතෙ කොළඹට කිට්ටු දිසාවක් නියෝජනය කරන දේශපාලනයේ අලගිය මුලගිය තැන් දන්න රාජ්‍ය ඇමැති......
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
හොඳ අත්දැකීම් එක්ක දේශපාලනෙන් තෙම්පරාදු වෙලා ඉන්න රටේ දෙවැනි මහත්තය පොහොට්ටුවෙ මහ සමුළුවේදි......
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00