2021 දෙසැම්බර් 08 වන බදාදා
GOසිප්
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රටේ එක්තරා ආරක්ෂක අංශයක් භාරව ඉන්න අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් කතා කරන ඇමැති සයිස් මහත්තයකුට......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කැබිනට් කුට්ටම ඇනුවට පස්සේ ඒ ගැන ඇමැති සයිස් දෙන්නෙක් හිටියෙ බොහොම දුකෙන්ලු.......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු පක්ෂනායක හමුවට අනවසරයෙන් එන කෙනෙක් ගැන මේ සතියේ ආණ්ඩුවෙන් ගෝරියක් ඇදල.......
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කෝවිඩ් කමිටුවේ ලොකු තැනක ඉන්න ආරක්ෂක අංශයේ ප්‍රධානියකුට විශාල මඩ ප්‍රහාරයක් සිද්ද වෙමින් යනවලු......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න බලවත්ම තරුණ ඇමැති කෙනකුට (පාට්) දාන ලේකම් සයිස් කෙනෙක් ඉන්නවලු.....
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජාතික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් වන රටේ අනාගතයට වගකියන එක්තරා ඇමැති අංශයක දැන්......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සුව ඇමැතිනිලා දෙන්නගෙන් දෙවැනි තැන ඉන්න කෙනා මේ දවස්වල මාරම දුකෙන්ලු ඉන්නේ.......
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැනට මේ දවස්වල එයාගේ හිරේ ඉන්න මන්ත්‍රී ගැන දෙපැත්තෙන්ම එක එක යෝජනාලු......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකතන පාටියේ ලොකු තැන ආණ්ඩුවේ එක එක සිද්ධි අල්ලලා විපක්ෂයේ අයට ඒ වෙනුවෙන්......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තෙල් ඇමැතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාසභංගෙ විවාදය නැගල යද්දි ආණ්ඩුවෙ විපක්ෂය දෙගොල්ලන්ගෙම......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලනෙදි ලේසියෙන් තරහ යන්නෙ නැති කෙනෙක් හැටියට ප්‍රසිද්ධ හිටපු කතාවට නායක චමල් තුමාට......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පෙරෙට්ටෝ අලුත් වැඩකට වමේ අය එකතු කරමින්ලු යන්නේ......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පුලතිසිපුරේ හාල් මාෆියාවට ආණ්ඩුව මේ පාර දුන්න බෙහෙත වැඩකරල......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අතපාටියේ කීපදෙනෙක් මේ ළඟකදී පක්ෂයේ ලොකු තැනට දන්වලා යැව්වලු අනාගත සැලසුමක් ගැන.....
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල හරිම කලකිරීමෙන් තැන් තැන් වල බැණ බැණ යන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරියක් ඉන්නවලු......
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න එක්තරා දේශප්‍රේමී බලවතෙක් සම්තිංග් වැඩකට බැහැල කියල ඉහළම තැන්වලට පැමිණිලි ලැබිල......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අහසට පොළොවට වගේම දේශපාලනය කරන මැතිඇමැති ගොල්ලටත් බණින එක අපි කාගෙත්......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කළුතර පැත්තේ දුරකථන පාටියේ අලුත් සාමාජිකයා වුණු......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ පාර ඔලිම්පික් යන්න කට්ටිය පොරකනවලු......
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ සමහර අයට එක එක ප්‍රශ්නලු......
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00