2020 ජුනි 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
GOසිප්
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
කොරෝනා උපන් රටෙන් මේ රටට විශේෂ නියෝජිත කස්ටියක් ආවෙ.. අත්උදව්වට ණය ආධාරත් තවත් ආධාර මල්ලකුත් අරගෙනලු......
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
අත පාටියට අලුත් නායකයෙක් බිහිවෙන්න යනවය කියල තිරය පිටුපස කතාවක් යන්න පටන් අරන්.....
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
කොළඹ නගරෙ තියන එක්තරා සභාවකට ඊයේ පෙරේදා එක්ව ආ එක්තරා ලොකු නෝන මහත්තයකුට ජනතාවත් නිලධාරිත් අරහං කියලා ආරංචියි....
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
මුන්නැහේ හිටපු රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති කෙනෙක්......
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
අත පාටියෙන් දියවන්නාව තරණය කරන්න හීන දැක්ක හාදයෝ ගොඩයිලු. අලියගේ නැට්ටේ එල්ලිලා දිව්‍ය ලෝකේ ගියා වගේ ඒ හීන දැක්ක ...
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
දුරකතනයෙන් තරග කරන අයට මේ දවස්වල කෝල් එකක් එනවලු. ඒත් කොළඹ පැත්තේ දුරකතනයකින්....
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ පැත්තකට වෙච්ච සජී තුමාල සමගියෙන් බලවේගයක් හැදුවා......
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේ විසුරැවා හරින්න කලින් සතියෙ දියවන්නාව.........
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකුම පවුලක දැනට ආරක්ෂක අංශෙ රස්සාවක්.......
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියයි, පොහොට්ටුවයි අතරෙ දිස්තිරික්ක ගණනාවක මනාප.........
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නීතියයි - ප්‍රේමයයි එකට ක්‍රියාත්මක වෙන සබ්ජෙක්ට් දෙකක් නෙවෙයි......
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඡන්දෙ එන්නත් කලින් මනාප සෙල්ලම නැගලම යනවා......
 2020 මාර්තු 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සන්ධානෙ ඉහළම පට්ටම් දරන දෙන්නෙක් මනාප........
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 08:15
රජරට පළාතෙ ආණ්ඩුවෙ දෙපාර්තමේන්තුවකට............
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැනගෙ ‘උකුසු’ කතාවට..............
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ නියෝජනේ කරමින්.........
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සජී තුමාලගෙ සන්ධානෙ කස්ටියක් එයාලගෙ.........
 2020 මාර්තු 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කැලණියේ හිටිය ගැමුණු අලි පාටියෙන්...........
 2020 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:18
පොහොට්ටුවෙ ලොකු මහත්තයා..........
 2020 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා, ප.ව. 07:15
කොළඹ උතුරේ ඉන්න.............
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00