2023 සැප්තැම්බර් 25 වන සඳුදා
Hit Tours
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
’සාම්ප්‍රදායික’ හා ’සරල’ කියන වදන් නිරන්තරයෙන්ම ඉතාලියානු ආහාර සමඟ බැඳී තියෙනවා.......
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Colombo city center හී අපූරු දේශීය අවන්හල, Okra......
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දික්ඔය Castlereigh ජලාශයට යාබදව සුන්දර තේවතු හා ගොවිපළවල් මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති සුන්දර නවාතැනක්......
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පානදුර කියන්නෙ ලංකාවෙ අනෙකුත් සංචාරක කලාපයන් හා ගත් කල එතරම් සංචාරක ආකර්ශනයක්......
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගල්කිස්ස street rush වීදි ආහාරවලට ආදරය කරන අයට නම් නුපුරුදු තැනක් නෙවෙයි......
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Green Cabin pastry shop එකේ ඉතිහාසය 1884 තරම් ඈතට දිව යන්නක්......
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රොමාන්තිකයා ගී සැඳෑව...
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගෙදර යං Gypsies Live In Concert...
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Sky pavilion හෙවත් Clouds for company මහනුවර ප්‍රදේශයේ අපූරු සංචාරක නවාතැනක්......
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මාංශමය ආහාරවලට කැමති ඔබටයි BBQ station.......
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Moti mahal, ඔව් ඒ ලෝකය පුරා ව්‍යාප්ත වුණු ඉන්දියානු අවන්හලක්.......
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොව සුන්දරම වෙරළ තීරයන් අතරට රන් පැහැ වැල්ලෙන් හැඩ වූ උණවටුන......
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Manhattan Fish Market කියන්නෙ ආසියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ මුහුදු ආහාර අවන්හලක්.......
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිල්ටන් එකේ චීස් දවස...
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අනුරාධපුරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වසරේ සෑම කාලයේදීම දෙස් - විදෙස් සංචාරකයන්ගෙන්......
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රසෝඝය මහරගම...
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඓතිහාසික සීතාවක සොඳුරු නවාතැන්පොළ purple sun.......
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
Baker’s choice cafe කාලයක් තිස්සේ විවිධ දේශීය Cafe, විදේශිකයන්......
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කෑමට බීමට අතුරුපසට අපූරු අවන්හලක් තමයි Flamingo Restaurant......
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අච්චාරු... මතක් කරපු ගමන් කටට කළ උනනවා නේද?...