2019 දෙසැම්බර් 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා
Slides
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
නොවැම්බර් 16 දින පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයට සමගාමීව මේ දිනවල තවත්.......
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අද කවුරුත් උනන්දු වන්නේ ජනපතිවරණයෙන් කාට ජය.............
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා කවුද යන කරුණ පිළිබඳව රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය විසින් සකස් කරන ලද......
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒ හිත්වල මොනතරම් නම් බලාපොරොත්තු තියෙන්න..........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
මැතිවරණ පැවැත්වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණයකි.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් කවර ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ජය ගත්තද ලබන මාර්තු මාසයේ......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට ඇත්තේ තව සති දෙකක් පමණි......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකාවේ අගනාම ස්වාභාවික දායාදයක් හා පරිසර පද්ධතිවලින් එකක් වන්නේ රට වටා වෙරළ තීරයයි......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දශක තුනක් යුද්ධයෙන් බැට කෑ ජනතාවට මරබිය ගැන අලුතින් කිවයුතු නැත......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
ශ්‍රී ලංකාවේ 07 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීමට ඇත්තේ......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පවතින ආරක්ෂක වාතාවරණය අනුව ප්‍රධාන ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයන්ගේ ආරක්ෂක භට......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ.........
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නොවැම්බර් 16 වැනිදා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලකයන්ට චෝදනා නැගුණේ ප්‍රහාරයේ දෝංකාරය......
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
භීෂණයේ හෝරාව ඉක්ම ගොසිණි. එදා තිබූ යුද භීෂණයේ ම්ලේච්ඡ..........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මැතිවරණ ප්‍රචාරණය යනු වෙනම කලාවකි......
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
ලබන 23 දා මැති සබයට ඉදිරිපත් කෙරෙන පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳ......
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයෝ තිස් පස්දෙනකු ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි..........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වාර්තා වන යම් ප්‍රවෘත්තියක් හෝ සිදුවීමක් දින ගණනක කතාවකට අලුත් මාතෘකා සපයයි......
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30