2019 ජනවාරි 16 වන බදාදා
Foreign
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලෝපතල ටයිම් සඟරාව සිය වසරේ පුද්ගලයා (person of the year) ලෙස 2018 වසර සඳහා තනි පුද්ගලයකු......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයේ හිටපු ජනාධිපති රොබට් මුගාබේගේ බිරිඳ වන ග්‍රේස් මුගාබේ අත්අඩංගුවට ගැනීම......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙසැම්බර් 01 වැනිදා අමෙරිකාව.........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන ප්‍රාන්ත.........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මානව ඉතිහාසයේ සූර්යයාට........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මියන්මාරයේ රොයිටර් මාධ්‍යවේදීන්........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මිහිමත දැකිය හැකි ලොකුම........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දූෂිත වායුන් වාර්තා........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අභ්‍යවකාශ ක්ෂේත්‍රයේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලෝප්‍රකට චීන ජංගම දුරකතන............
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇමරිකාවේ 41 වැනි ජනපති.......
 2018 දෙසැම්බර් 07 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:00
යූටියුබ් ලෝකයේ......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආර්ජන්ටිනාවේ පැවැත්වෙන.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙම සියවස අවසන්........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලෝකයේ සීතල යුද්ධයත්.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හෙන්ග් සිංගප්පූරුවේ පාලක.........
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඉන්දීය බොලිවුඩ් සිනමාවේ සක්විත්තා......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
චීනයේ පළමු අධිරාජ්‍යයා වන......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සෑම වසරකම දරුවන් 58,000ක්......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නව ලෝකයේ මහා අධීරාජ්‍යයා......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30