2017 ඔක්තෝබර් 23 වන සඳුදා
පුවත්
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉදිකිරීමට යෝජිත මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය මහනුවරට නොගොස් කුරුණෑගලින් අවසන් කිරීමට රජය තීරණය කර.....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 158 ක් පමණ වටිනා රුසියානු යුද නැවක් මිල දී ගැනීමට පසුගිය සතියේ.....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අය - වැය විවාදය හමාර වූ සැණින්.....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සෙසු පක්ෂ එකඟ වී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට දෙවැනි වාරයක්.....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නව ව්‍යවස්ථාවෙන් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු 45 දෙනකුගෙන් හා පාර්ලිමේන්තුව විසින්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එජාපයෙන් යෝජනා නෑ!.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කල්දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය නියමිත පරිදි පවත්වන ලෙස......
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉදිරි කාලයේ ඇති වියහැකි විදුලිය අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලංකා ඛනිජතෙල් සංස්ථාවට විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 5000ක මුදලක්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මනාලියකගේ සාරිපොට අල්ලාගෙන සිටීමට කුඩා පාසල් දැරියන් යෙදවීම සම්බන්ධ සිද්ධිය.....
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ මිළඟ පියවර වශයෙන්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් සභා හයක ඡන්ද ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේදී පැවැත්වීමට රජය තීන්දු කර ඇතැයි.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විවෘත වෙළෙඳපොළේ පොල් සඳහා පවතින්නේ.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව නිලධාරින් විසින් හොර ගුහාවක් කර ඇති හෙයින්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය කිසිදු ආකාරයේ රහසිගත සංචාරයක්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය සඳහා පත්කළ මෙහෙයුම් කමිටුවට තමන්.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිසබයට ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයක් මගින් වෙන් කරන ලද උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාත නැවත.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන්.....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00