2023 ජුනි 09 වන සිකුරාදා
දොස්තරට කියන්න
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පුතෙක් හදන්න ක්‍රමයක් කියන්න...
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පෝලිම්වල ඉඳිද්දී ජීවනී බිව්වාම හරිද?...
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම 52 හැවිරිදි පෞද්ගලික රැකියාවක නියුතු වූවෙකි........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මගේ නංගිට දැන් වයස අවුරුදු 17යි. නමුත් තවමත් ඇය........
 2022 මැයි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම 30 හැවිරිදි තරුණයෙක් වෙමි. මේ දිනවල සුව නොවන........
 2022 මැයි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
කාලයක ඉඳන් නහර ගැටගැහිලා...
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, ප.ව. 10:00
මළගෙවල්වල ගියාට කමක් නැද්ද? මා සති හතරක ගැබිනියක්........
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ පුතාගේ වයස අවුරුදු 13 යි. පුතා සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම 34 හැවිරිදි විවාහක කාන්තාවක් වෙමි. කිරි සිහිනය.......
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම 67 හැවිරිදි විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයෙක් වෙමි. සිවුදරු පියෙකි........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අත්දෙක මතුපිට හිරිවැටෙයි......
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ වයස අවුරුදු 47ක්. මම අවුරුදු 10ක ඉඳන්........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ පුතා‍ගේ වයස අවුරුදු 30 කි. කාලයක සිට ඔහුගේ අතේ ඇඟිලිවල උඩ හම කැඩී තිබේ......
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
80 හැවිරිදි මා මේ වනවිට දියවැඩියා රෝගය සඳහා........
 2022 මාර්තු 13 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
උපදෙස් - දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ...
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:04
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00