2022 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා
දොස්තරට කියන්න
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, ප.ව. 10:00
මළගෙවල්වල ගියාට කමක් නැද්ද? මා සති හතරක ගැබිනියක්........
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ පුතාගේ වයස අවුරුදු 13 යි. පුතා සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම 34 හැවිරිදි විවාහක කාන්තාවක් වෙමි. කිරි සිහිනය.......
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මම 67 හැවිරිදි විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයෙක් වෙමි. සිවුදරු පියෙකි........
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
අත්දෙක මතුපිට හිරිවැටෙයි......
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ වයස අවුරුදු 47ක්. මම අවුරුදු 10ක ඉඳන්........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මගේ පුතා‍ගේ වයස අවුරුදු 30 කි. කාලයක සිට ඔහුගේ අතේ ඇඟිලිවල උඩ හම කැඩී තිබේ......
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
80 හැවිරිදි මා මේ වනවිට දියවැඩියා රෝගය සඳහා........
 2022 මාර්තු 13 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
උපදෙස් - දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ...