2022 අගෝස්තු 10 වන බදාදා
GOසිප්
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පහුගිය පාර්ලිමේන්තුවේදී ලොකු පුටුව තෝරපු.........
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඉදිරියේ පුරප්පාඩු වෙන්න තියෙන ආණ්ඩුකාර ........
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ආණ්ඩුවේ තනතුරු ගන්න පෝලිමේ.........
 2022 අගෝස්තු 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
තමන්ගෙ අමාත්‍යංශවලට අයිති ආයතනවලට........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ මහ පුටුවට පත් කරන කෙනා තෝරන.........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මේ දවස්වල සමහර අමාත්‍යංශවලට නිතර එන........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ආණ්ඩුකාර පට්ටම් ගණනාවක් පුරප්පාඩු වෙනවය.........
 2022 ජුලි 31 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
...
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
කලක් දේශපාලනේ හිටපු සුප්‍රකට ක්‍රිකට් තරුවක් නැවතත් දේශපාලන.......
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පසුගිය ජනාධිපති සටනෙදී රැයක් දවාලක් නැතිව මහන්සි වුණු.......
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රටේ ලොක්කා තෝරන ඡන්දෙට කලින් දවසක එක්තරා මන්ත්‍රී සයිස්.......
 2022 ජුලි 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ආණ්ඩුවේ මුදල් ඇමැතිකමට ඔක්කොම යෝජනා කරපු.......
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මේ දවස්වල නිතර නිතර මාධ්‍යයේ පෙනී සිටින එක්තරා කොමිසමක සභාපතිවරයෙක් උන්නැහේ දරන තනතුරින්......
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන වැඩේ කරගෙන යන්න හැමෝම එකඟ වෙලා......
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පසුගියදා මැතිසබයට පැමිණි රටේ ලොකු මහත්තයට විපක්ෂය පැත්තේ මන්තිරිගොල්ල ලොකු සද්දයක් දැම්ම......
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
අරගලයේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙලා.......
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ආණ්ඩුවෙ හිටපු රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති කස්ටිය තැන් තැන්වල.......
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පසුගියදා දියවන්නා කවුන්සිලේට ගෙන ආපු විදුලිබල පනත.......
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
කාලයක් රටේ ඉහළම තැනට උපදෙස් දුන්න නගර සංවර්ධනේ.......
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
කාලයක් ඇමැතිකම් දැරැව ඒත් පසුගිය කාලේ කිඹුල්ලුයි, සුදු වෑනුයි ගැන කට්ටිය........