2020 මැයි 31 වන ඉරිදා
පොලිටිකල් රහස්
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සතියේ දේශපාලනය රත්කළ මාතෘකා ගණනාවකි........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු බෝම්බ සිද්ධිය තවමත් ආන්දෝලනයට........
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය මාස කිහිපය තිස්සේම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල.........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හදිසි මහ මැතිවරණයකට යාම ගැන ජනාධිපතිවරයා...........
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පැවති දේශපාලන අර්බුද උග්‍රවන තත්ත්වයක්........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලන රජය පිහිටවූවාට පසු හටගත්.........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ සතියේත් දේශපාලන කරළිය කැළඹූ........
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන්.......
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
පාස්කු බෝම්බයෙන් පසුව රටේ........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අගමැතිගේ මැදිහත්වීමෙන්........
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය දේශපාලනය කෙරේ.............
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොච්චිකඩේ පල්ලියට ගිය..........
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති තිරුපති දෙවොලේ විශේෂ දේව පූජාවක.........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති කැබිනට්ටුවේදී මංගලට..........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ත්‍රස්ත පනතට මහින්දගෙන්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල්ට ජනපතිගෙන් ග්‍රීන් ලයිට්.........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති වැය ශීර්ෂය.........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ අයවැයට........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකේ වෙනසට........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුඩු ලැයිස්තුව මට ලැබුණේ නැ.........
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00