2023 සැප්තැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2022 ජුලි 17 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රාජ්‍ය දරා සිටින්නේ එම රාජ්‍යයේ ජනයාය. ඔවුන්ගේ පරමාධිපත්‍යය........
 2022 ජුලි 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සංදර්ශන, නාටක, පුරාජේරු අපමණය. තුන් හතර පැත්තෙන්ම.........
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
බලාපොරොත්තු දල්වා ගැනීමට කලාමැදිරි එළියකුදු නොවේ. ගණ අන්ධකාරය පමණි.......
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
වර්ජන ගර්ජන තර්ජන සපිරි මැතිසබය ඉකුත් සතියේ එකම........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
දේශපාලන පාට පක්ෂ තර්ක මතවාද ලක්වාසී ජනයාට........
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
සංශෝධන කතා, ඉල්ලා අස්වීම්, ස්වාධීන වීම් ඇතුළු කතා.........
 2022 ජුනි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
සැනසුමක් පතා ඈනුම් හරිමින් මහජනයා බලා සිටිති. තවදුරටත් වාදනය වන්නේ පරණ තැටියමදැයි සැක සිතෙයි....
 2022 මැයි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආර්ථික කලියුගයේ තවත් එක් දේශපාලන සංක්‍රාන්ති සතියක්........
 2022 මැයි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මහා භූ කම්පනවලට පසුව පසු කම්පන තත්ත්වයන් වාර්තා වීම.......
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ කටුගා දැමිය නොහැකි විරූපී පරිච්ඡේදයක්.......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් විලම්භීත දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. මහජන දුක්........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන කරළියේ කලබල බොහෝය. කිසිවෙක් සිදුවන්නේ කුමක්ද?...
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආර්ථික දේශපාලන දුර්භික්ෂ කරා රට ගමන් කරමින් සිටීද?...
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ පෙර කිසි දිනක අත් නොවිඳි දේශපාලන........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආර්ථික අර්බුදය විසින් ඇතිකළ අන්ධකාරය මුළු රටම අරක් ගත්තේය........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන ආර්ථික වශයෙන් ඉතා තීරණාත්මක.......
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන, ආර්ථික, පුපුරායාම් සහ කලබගෑනී රැසක් වාර්තා........
 2022 මාර්තු 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ දේශපාලන කක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙමින් පැවතුණු.........
 2022 පෙබරවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවුණු සතියේ දේශපාලන කතාව දිනුම් පැරදුම් ගැටුම් අනවින.......
 2022 පෙබරවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගල් ගැසීම්, සිත් රිදීම්, ඇද වැටීම්, නැගිටීම් බහුල සතියක්........