2021 දෙසැම්බර් 01 වන බදාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ තවත් උණුසුම් දේශපාලන සතියකි........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
උද්ඝෝෂණ උත්සව පෝලිම් සියල්ල සපිරි සතියක් ගෙවී ගියේය....
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් උණුසුම් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය.........
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කලබලකාරී දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය..........
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තීරණාත්මක දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය........
 2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගුරුවර්ජන, තෙල් හිඟය, පොහොර අවුල සහ බඩුමිල.........
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පළමුව කොවිඩ් වසංගතය අමතක විය. දෙවනුව පැන්ඩෝරාවද..........
 2021 ඔක්තෝබර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පැන්ඩෝරාව අප රට මතට කඩා වැටුණේ දේශපාලන උල්කාපාතයක් පරිද්දෙනි......
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ අර්බුදවලින් පිරුණු මාසයකි..........
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
වසංගතයේ සැර බාල වෙමින් තිබේ. සංචරණ සීමා ද ලිහිල් වන.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඇමැති උමතු වීම්, නායකයන්ගේ උරණ වීම්..........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලන කතාබහ එතරම්ම සාරවත් නොවිණි. පාර්ලිමේන්තුවද රැස්වූ නමුත් ලොක්ඩවුන් හේතුවෙන් දේශපාලන උණුසුම තරමක් ...
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලනය තරමක් සංසුන් ස්වරූපයක්..........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවුණු සතියේ ආර්ථිකය, දේශපාලනය, සංචරණ සීමා, මංගල.........
 2021 අගෝස්තු 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පවත්නා බරපතළ කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ රට වසා දමන්නැයි..........
 2021 අගෝස්තු 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ්, වර්ජන, ගෑස් අර්බුදය එකපිට එක කඩා වැඩෙන උල්කාවන් පරිද්දෙන් ආණ්ඩුවේ හිස මතට පතිත වූයේය....
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් නැගී සිටීම, එන්නත්කරණය, ගුරු වර්ජන ගෙවුණු සතියේ දේශපාලන කරළියේ ප්‍රමුඛ මාතෘකා වී තිබුණි....
 2021 ජුලි 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන සාකච්ඡා සංවාද විසංවාද සපිරි තවත් සතියක් ගෙවී ගියේය....
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විශ්වාසභංග උණුසුම මැද ගෙවීගිය සතියේ දේශපාලනය නාටකීය ස්වරූපයක් ඉසිලුවේය....
 2021 ජුලි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සතියේ දේශපාලනය තරමක් සන්සුන් වූයේ ගෙවුණු සති කිහිපයට සාපේක්ෂවය....
 2021 නොවැම්බර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00