2022 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2022 මැයි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවී ගියේ කටුගා දැමිය නොහැකි විරූපී පරිච්ඡේදයක්.......
 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් විලම්භීත දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. මහජන දුක්........
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන කරළියේ කලබල බොහෝය. කිසිවෙක් සිදුවන්නේ කුමක්ද?...
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආර්ථික දේශපාලන දුර්භික්ෂ කරා රට ගමන් කරමින් සිටීද?...
 2022 අප්‍රේල් 10 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ පෙර කිසි දිනක අත් නොවිඳි දේශපාලන........
 2022 අප්‍රේල් 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආර්ථික අර්බුදය විසින් ඇතිකළ අන්ධකාරය මුළු රටම අරක් ගත්තේය........
 2022 මාර්තු 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන ආර්ථික වශයෙන් ඉතා තීරණාත්මක.......
 2022 මාර්තු 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලන, ආර්ථික, පුපුරායාම් සහ කලබගෑනී රැසක් වාර්තා........
 2022 මාර්තු 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ දේශපාලන කක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙමින් පැවතුණු.........
 2022 පෙබරවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගෙවුණු සතියේ දේශපාලන කතාව දිනුම් පැරදුම් ගැටුම් අනවින.......
 2022 පෙබරවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ගල් ගැසීම්, සිත් රිදීම්, ඇද වැටීම්, නැගිටීම් බහුල සතියක්........
 2022 පෙබරවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රැලි කැරලි සහිත දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය.........
 2022 පෙබරවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දහස ලැබී දශක හතකුත් වසර හතරක් ගෙවී ගිය තැන ශ්‍රී ලාංකීය...........
 2022 ජනවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
හොරකම්, යටිමඩි ගැසීම්, අසනීප, කටකතා සපිරි තවත් දේශපාලන.........
 2022 ජනවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2022 වසරේ දේශපාලන කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ..........
 2022 ජනවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ අභියෝග, පක්ෂ අර්බුද, චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික........
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වර්ෂාවසානයේ ලද නිවාඩු අවසානයේ නව වසර වෙනුවෙන්.......
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2021 වර්ෂයේ අවසාන සතිය ගෙවී ගියේය.......
 2021 දෙසැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම සතියේ ප්‍රමුඛ පුවත මෙන්ම සතියේ........
 2021 දෙසැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
තවත් අර්බුදකාරී දේශපාලන සතියක නිමාව සනිටුහන් වූයේය........