2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා
Slides
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත්ය. එම බත් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය සහල් හිඟයකින්.......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අර්බුදය විසඳීමේ අන්තිම උත්සාහය...
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සහල් මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ජනතාවගේ පරිභෝජනය.......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මගීන් 54 දෙනකු සමඟ බස් රථයක් ගංවතුරට යටවූ මාර්ගයක කොටුවී......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොවපුරා ආර්ථික - කාලගුණික - දේශපාලනික ව්‍යසනයන්.......
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් ලෙස පැවසීමට කිසිදු පුද්ගලයකුට අයිතියක් නොමැති බව පසුගියදා......
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එ.ජා.ප. නායකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබා නොදෙන්නේ නම් පක්ෂයෙන්......
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වසර කිහිපයක් තිස්සේ මෙරට සුළු අපනයන බෝග..........
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දිනවල ප්‍රධාන පුවත වන්නේ හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාය......
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජේසු බිළිඳුන්ගේ උපත සමරන දෙසැම්බරය..........
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
ගල්, වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාව......
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අනාදිමත් කාලයක සිට හෙළ වෙදකම තුළින් හෙළදිව.........
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහජන සාමය සඳහා වන පනත උල්ලංඝනය කර ඇති හෙයින් එක්සත් රාජධානියේ......
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතුර ඝන මීටරයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 48ක පමණ......
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
ලබන මාර්තු මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් කැඳවන නිසා......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
දිවයිනේ සියලු රජයේ රෝහල්වල මෙන්ම මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ නේවාසිකව සහ බාහිරව......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ගේ ඇප මුදල් ඉහළ දැමීමට අදාළ නව පනත් කෙටුම්පතක්......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු අර්ධගෝලයේ ස්කැන්ඩිනේවියානු.........
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකාවේ හත්වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
1981 දී රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා විභාගයෙන් ලංකාවේ දෙවැනියා වූ වඩුගේ වරුණසිරි මහින්ද දේශප්‍රිය.......
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30