2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා

මං පොරලු

 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 651

විපක්ෂයෙ ඉහළම පට්ටමක් දරමින් පාසල්වලට රෝහල්වලට ලොකු සමාජ සේවා වැඩකරන ප්‍රබල ප්‍රකට දේශපාලුතුමෙක් ඉන්නව....

නිතරම පාසල්වල ගැවසෙන මුන්නැහේගෙ මේ වැඩවලට යන වියදමත් සෑහෙන ගණනක්.

පසුගිය දවසක පුලතිසිපුරේ පැත්තෙ ඉන්න එක්තරා සහල්වලට සම්බන්ධ ව්‍යාපාර කරන ලොක්කෙක් මේ විපක්ෂයෙ චරිතය ගැන එක්තරා අපූරු කතාවක් ප්‍රසිද්ධියෙ කිව්වලු. ඒ ව්‍යාපාරිකයගෙ වචනවලින්ම කිව්වොත් ''මම තමයි එයාව පෝෂණය කරන්නෙ'' කියලයි ඔය ව්‍යාපාරික භවතා කියලා තියෙන්නෙ.

හැබැයි මෙයා පුලතිසිපුරේ ඉන්න රාජකීය පවුලට සම්බන්ධ සහල් ව්‍යාපාරිකය නම් නෙවෙයිලු.

රටේ පත්වන සෑම රාජ්‍ය නායකයටම සැට්වෙලා, තමන් තමයි එයාලට පාර පෙන්නන්නෙ කියල කයිය ගහන මනුස්ස රත්නයක් කියලයි සමහරුන්ගෙ අදහස වෙලා තියෙන්නෙ.

 

 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00