2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා

කුස්සියෙ රණ්ඩු

 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 508

මේ දවස්වල රජ වාසලේ කුස්සිය පැත්තේ පොඩි රණ්ඩු සරුවල් ටිකක්ලු. ඒකට හේතුව රජවාසලේ සාලේ මැද්දේ ඉන්න කෙනෙක්ලු. ගාල්ල පැත්තේ අලි පොරක් නිතර රජවාසලට වැඩ අරන් ගියාම, ඒ දේවල් අර සාලේ මැද්දේ ඉන්න කෙනා මගින්ම හරවලා යවනවලු. ඉතින් මේක දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා කියල එයාල කියනව.

සාලේ මැද්දේ ඉන්න කෙනා දන්නවලු මෙයා ගේන වැඩ ටිකක් බාල්දි පෙරළෙන වැඩ කියලා. ඒ නිසා ලොක්කා අමාරුවේ වැටෙයි කියලලු ඒවා වැඩිය උඩට යන්න නොදෙන්නේ. හැබැයි දකුණෙ පොර කියන්නේ එයා එක්ක තියෙන තරහට එහෙම කරනවා කියලා. ඉතින් එයා තැන තැන බණිනවලු. සාලේ මැද්දේ ඉන්න කෙනත් කාලයක් දකුණේ හිටපු නිසාලු මේ අවුල. කොහොම වුණත් වැඩි දවසක් නෑලු ගින්න පත්තු වෙන්න.

 

 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00