2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා

තිත්තයගෙ වාරෙ එනකම් බලා ඉන්නවලු

 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 464

සුව ඇමැතිගෙ විශ්වාසභංගෙ දවසෙ මැතිසබා ලොබියෙ ආණ්ඩු පක්ෂයෙ තරුණ මන්ත්‍රීල කස්ටියක් අල්ලාප සල්ලාපෙ යෙදෙමින් හිටිය... එතැනදි කතා වුණේ විශ්වාසභංග යෝජනා ගැනයි... ඔන්න කතාව යද්දි බස්නාහිර පළාතෙ එක්තරා රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති කෙනෙක් අමුතු කතාවක් කිව්ව...

මේ විශ්වාසභංගය නම් ලොකු මහත්තයගෙත් මැදිහත්වීම නිසා දිනාවි... ඒත් ඔය මණ්ඩලේ ඉන්න අහවල් අයට විරුද්ධව විශ්වාසභංගයක් ආවොත් නම් ඒ කස්ටියට අබ සරණයි... කියල කියනකොට වයඹ පළාතෙන් ආපු මන්ත්‍රී සයිස් මහත්තයෙක් ඒක අනුමත කරමින් තවත් දෙතුන් දෙනෙක්ගෙ නම් කියල. එයාලට එවැනි යෝජනාවක් ආවොත් නම් අපිත් ඒකට නැහැ කියල කිව්වලු...

එතැන හිටපු හුඟ දෙනෙක් ඊළඟට එයාගෙ කතාව අනුමත කරමින් කතා කළ බවත් ආරංචියි... ආරක්ෂක අංශයෙ එක්තරා විෂයක්, පාසල් කතාවක් වගේම උසාවි කතාවකුත් එතැන සිද්ධ වුණාලු. 

කතාව ඉවර වුණේ අපිත් ඉන්නෙ තිත්තයගෙ වාරෙ එනකම් කියල එක්තරා කට හැකර මන්ත්‍රී කෙනෙක් කියපු කතාවකින්ලු.

 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00