2022 මැයි 01 වන ඉරිදා

නැගලම යන පට්ටම් ගෝරිය

 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00 516

කැබිනට් කූට්ටම ඇනුවට පස්සේ පට්ටම්වලට තට්ටු වෙච්ච සමහර උදවිය තිරය පිටුපස යුද්ධ ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්නවලු... මේකෙදි පෙරමුණ අරන් ඉන්නෙ ඈත පළාතකින් පත්වුණ චන්දරේ කෙනෙක් බවත් ආරංචියි...

පැරණි කැබිනට්ටුව කඩලා බිඳලා අලුතෙන් එකක් හදනකොට ඒකට එන්ටර් වුණේ කොහොමද කියලයි මෙයාල අහන්නෙ... ඊටත් වඩා ලොකුවටම අහන ප්‍රශ්නය තමයි අලුතෙන්ම පත්වෙලා ආපු එක්තරා දේශපාලන පුත්‍රයකුට බරපතළම කැබිනට් පට්ටමක් දුන්නෙ කොහොමද කියන කාරණාව...

එයාගෙ තාත්ත සීය දෙන්නම දේශපාලනය කරලා මැති ඇමැති පට්ටම් දැරෑ උදවිය...

මෙයාගෙ තාත්ත ගිය කැබිනට්ටුවෙ ඇමැති තාත්තට පට්ටම නැතිවෙන කොට පුතාට පට්ටම දුන්නා කියලා චෝදනා නගන උදවිය කියනවා... කොහොම වුණත් එයාල කස්ටියගෙන් සමහරැ මේ ගෝරි බෝරි මැද 41 දෙනා එක්කත් පොඩි සංවාදයක ඉන්න බවත් ආරංචියි... ඒත් 41 දෙනාගෙ කස්ටිය කියන්නෙ ගිය ආණ්ඩුවෙ සමහර වැඩවලට නම් දැරෑ තුන්හතර දෙනාට නම් ඒ පැත්තෙන් ඉඩ නැහැ කියලලු...

 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 මැයි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 අප්‍රේල් 24 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00