2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා

දුරකථනය නාදවෙයි

 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 528

දුරකථන පාටියේ ඇතුළේ පොඩි කචල් එකක් පටන් අරන්ලු. එතන ඉන්න විකල්ප කණ්ඩායමක් එකතු වෙනවලු පක්ෂයේ ලොකු තැන්වලට විරුද්ධව. පක්ෂයේ ලොකුම පුටුව භාර අයගෙ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන මේ කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලාලු. විශේෂයෙන් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන දියාරු ප්‍රතිපත්තිය නිසා තමයිලු ලොකුම අවුල.

මේ කණ්ඩායමට හරියට වැඩ කරන බව කියන කෙනකුයි, රත්නපුරේ කෙනකුයි, බදුල්ලේ කෙනකුයි, ඇතුළුව දහ දොළොස් දෙනෙක් ඉන්න බව ආරංචියි. මෙයින් බදුල්ල පැත්තෙ එක්කෙනෙක් පසුගියදා කරපු ප්‍රසිද්ධ කතාවකින් මේ ගෝරිය සෑහෙන්න එළියට ආවා. පක්ෂයේ ඉන්න සමහර අය නම් මේක ලොකු තැනගේ මූණටම කියලලු තියෙන්නේ. මේ අතර දැන් ටික ටික ප්‍රශ්නය උඩට එන්නේ 2024 කවුද මහ පුටුවට ඉල්ලන්නේ කියලලු. ඔය කියන කණ්ඩායම නම් ලොකු තැනට හා කියන්න ඉන්නේ ඉස්සරහට කරන වැඩ බලලා කියලයි ආරංචිය.

 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00