2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා

අපේක්ෂක බාල්දිය

 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 708

මාලිමාවට ඡන්ද බාල්දියක් පෙරළන්න කට්ටියක් ප්ලෑන් කරනවලු. මේකට පක්ෂයේ අභ්‍යන්තරයේ කීප දෙනකුත් හවුල්ලු. ප්ලෑන් එක තමයි මාලිමාවේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙනුවට වෙන කෙනෙක් නම් කිරීම. ඒක දේශපාලන මණ්ඩලයට ගෙනල්ලා නම් දෙක සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇති කරන්නලු හදන්නේ.

මේක කරන්න හදන්නේ සීනුවේ පරණම අයලු. වැඩේ ප්‍රධානම හේතුව ඒ අයට දැන් තැනක් දෙන්නේ නැති එක කියලයි ආරංචි! කොහොම වුණත් පහුගිය කාලයේ සමහර නම් උඩට ගෙනාවෙත් ඒ අයමලු. හැබැයි මේ සියල්ල ලොක්කා දන්න නිසා මේවා උඩට ගේන්නේ නැතුව පල්ලෙහින්ම විසඳන්නලු ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. හරියට කටවහන්න වගේ වැඩක්ලු කරන්න යන්නෙ. කොහොම වුණත් එතන පිපිරීමක් නම් ළඟයිලු.