2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා

අතත් පුපුරයිලු

 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30 1157

අත පාටියට අලුත් නායකයෙක් බිහිවෙන්න යනවය කියල තිරය පිටුපස කතාවක් යන්න පටන් අරන්..

මේකට හේතුව පාටියෙ ලොකු කකුල් ගණනාවක් පොහොට්ටු නාම යෝජනා ලැයිස්තුවෙන් කැපී යද්දී පක්ෂ නායකත්වය ඒකට සටන් නොකර නිහඬව සිටිමින් තමන්ගෙ දිස්ත්‍රික්කෙන් කවුන්සිලේට එන්න පිඹුරු පත් සකස් කිරීමලු.
මේ ගැන කතා කරන්න අත පාටියේ ලොකු ලොක්කො පක්ෂ නායක තැනගෙ කොළඹ ගෙදර ළඟට ආවත් සමහරැන්ට ඇතුළට යන්න ලැබිලත් නැතිලු... ඒ හුඟ දෙනෙක් අත වෙනුවෙන් කඩේ ගිය ලොකු ලොකු චරිත..

අන්තිමේදී උන්නැහේගෙ ගෙදර ගේට්ටුව ළඟදීම උන්නැහේට සැර වචනවලින් දොස්පරොස් කියන්න ගත්ත. මේ අතපාටි ලොක්කො දැන් පාටිය ගොඩගන්න අලුත් මුහුණක් වටා එක්වෙන්න යන බවයි ආරංචි..

වයඹින් මතුවන මෙම චරිතය ටිකක් සටන්කාමි තරුණ චරිතයක් නිසා ප්‍රබලයො කස්ටියක් දැන් ඔහු පාටියෙ ලොකු පුටුවට ගේන්න කතාබහ පටන් අරන්ලු.

කොළඹ ලොකු ව්‍යාපාරිකයකුගෙ ගෙදරත් හිටපු ඇමැති සයිස් කෙනෙකුගෙ ගෙදරත් මේ ගැන සාකච්ඡා වට තුනක්ම තිබිලා තියනවා... කොහොම නමුත් අද හෙටම අතත් පුපුරයි වගේ පේන්නෙ.  

 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00