2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා

එයාලා යන්නෙ නැතිලු

 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 685

පසුගිය සති කිහිපය තුළ සුළුජාතික ඇමැති ගොල්ල සතියේ ඇමැති හමුවට ගිහිල්ල නැහැ කියලා ආරංචියි.

ඒ හුඟදෙනෙක් මෙහෙම හොයන්නෙ ළඟදි විශ්‍රාම ගන්න ඉන්න ලොකු මහත්තය මොනව හරි බරබරයක් කාරිය දාන්න හදාවිද කියලා හිතලලු.. ඒ එක්කම ඡන්ද වැඩ ගැන නිදහසට කරැණුත් කියනවලු..

වතුකර ඇමැතිලට මල පැනලා තියෙන්නෙ දීපවාලී ඇඩ්වාන්ස් නොලැබීමේ හුටපටය නිසාලු...

කොහොම හරි මේ සතියෙත් අලි පාටියෙ සුළු ජාතික ඇමැතිලා හැරෙන්න අනෙක් පක්ෂවල අය ඇවිත් නැතිලු... ඒක නොදැන අපේ විල්පත්තු ඇමැති තැන මණ්ඩලේ රැස්වීමට ඇවිත් කතන්දරේ තේරිලා විනාඩි ගණනකින් යන්න ගියා කියලයි ආරංචි..

කොහොම හරි මහ පුටු සටන ඉවරවෙන තුරැ මේ උදවිය ලොකු දෙගඩියාවකින් ඉන්න වග දැනගන්න තියනවා..

 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00