2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා

ජවාන් ආවා ලංකාවට..

 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 59

ජවාන් කියන්නේ වසර ගණනාවක් පුරා කෙනෙක් දැකපු හීනයක්, හීනයෙන් ඇහැරුණු විචිත්‍රවත් නිමැවුමක්. මේ අහන්න, මට කියන්න ඔයා දන්නවද Atlee Kumar අවුරුදු ගණනාවක් පුරා, දන්න විදිහට දස වසරක් දැක්ක හීනයක්. ඒ හීනය හීනයෙන් ඇහැරවන්නට ගත් සොඳුරු වෙහෙසක් තමයි ජවාන්...

ජවාන් චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂ Atlee ෂාරුක් ඛාන් එක්ක ගත්ත පින්තූරයක් පළ කළාම මේක Photo edit ද අහපු අයට Atlee දුන්න උත්තරය තමයි ජවාන්... අන්න එහෙම තමයි ලෝකය සහ හීන හීන සහ ජීවිතය දිනන මිනිස්සු... Atlee කියන ධෛර්යවන්තයා ගැන මතකයත් එක්කම ජවාන් බැලුවා. ඔයත් බලන්න. අපි බැලුවේ වැල්ලවත්ත රොක්සි 3D සිනමාහිදී. එදා අපේ තරු සැවෝයි පුරා පෑයුවා ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම.

I ස