2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා

පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තයේ ජගත් සමුළුව මෙවර හම්බන්තොටට එයි

 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30 59

Ecotourism and sustainable Tourism World Conference 2020 (ESTC and 20) කියන්නෙ පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණුව සඳහා වන අන්‍තර්ජාතික සමුළුවක්. මෙවර එය 2020 ජූලි 17 සිට 20 දක්වා හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික සංචාරක පදනම, ජාත්‍යන්තර පාරිසරික සංචාරක සංගමය (TIES), සංචාරක අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය හා පැසිපික් කලාපීය පරිසර සංචාරක සභාව එක්ව තමයි මෙවර මෙම සමුළුව සංවිධානය කරන්නෙ. 

විශේෂයෙන් TIES කියන්නෙ රටවල් 190කට වඩා වැඩි සාමාජිකත්වයෙන් යුතු 15000කට වඩා සාමාජික සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත සංගමයක්. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම අංශවල ප්‍රවීණයන්ගෙන් තමයි මේ සංගමය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙ.

ඉතින් Ecotourism and sustainable Tourism World Conference 2020 (ESTC and 20) ශ්‍රී ලාංකික සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයට වගේම ප්‍රමිතිකරණයට එළඹෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්.

 සනත් වීරසූරිය

 2023 මැයි 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 28 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජුනි 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00