2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා

බාබකිව් නවාතැන්පොළ BBQ station

 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 87

මාංශමය ආහාරවලට කැමති ඔබටයි BBQ station. 65/3A, බර්නාඩ් සොයිසා මාවත, කොළඹ 05 තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ආරම්භ කරලා වැඩි කාලයක් නැති ඔවුන් තවමත් රාත්‍රී ආහාරය සඳහා පමණක් විවෘත අවන්හලක්. නමුත් නුදුරේදීම දහවල් ආහාරය සඳහාත් විවෘත කරන්න ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

BBQ ribs, grilled jambo prawns, grilled calamari, garlic roasted pan ආදී ආහාර බොහොමයක් රසවිඳින්න ඔබට පුළුවන්. ඔවුන් මාංශමය ආහාරවලට වැඩි තැනක් දුන්නත් නිර්මාංශ ආහාරත් ඔවුන් සතුයි. 

තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඔවුන් පෞද්ගලික සාද සඳහා අවන්හල වෙන් කරනවා. ඉතින් ඔබටත් රසවත් රාත්‍රී ආහාරයකට වගේම මිතුරන් හෝ පවුලෙ අය සමඟ විනෝද වෙන්න සාදයකට වුණත් කියාපු තැන BBQ station.

 ධනූ
සටහන සේයා රූ : life.lk  ඇසුරින්.