2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා

ලොකු මෙනූ පතක් : රස වෑහෙන කෑම ගොඩක් Flamingo Restaurant

 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 118

කෑමට බීමට අතුරුපසට අපූරු අවන්හලක් තමයි Flamingo Restaurant. ඔවුන්ට තියෙනවා හැම කෙනකුටම හරියන බීම මෙනුවක්.  බීම වර්ග ගතහොත් Milkshake, Coffee, Fresh Juice වර්ග රාශියක් තියෙනවා. Flamingo Restaurant එකේ බීම වර්ග වගේම කෑම වර්ගත් බොහොම විශේෂයි. විශාල කෑම වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඔබේ රැචිකත්වය අනුව තෝරාගන්න පුළුවන්.

ඔබගේ කැමැත්ත අනුව තෝරාගන්නවා නම් රසවත් කෑමක් තමයි Chicken Lollipop කියන්නේ. ඒක හරි අපූරු ආහාරයක්. බැදපු කුකුල් මස් එක්ක බැදපු සුදු ලූනු සෝස්. ඒ වගේම Fish n Chips කියන්නෙත් හරි අපූරැ කෑමක්. හොඳට බැදපු නැවුම් මාළු විශේෂ සෝස් වර්ග එක්ක ගාණට බැදුණු හොඳට ලුණු දාපු French Fries. ඒකත් හරිම රසවත්.  ඒ වගේම කුකුළු මස් ඕනෑ තරම් දාලා තියෙන නාසිගුරානි එකකුත් ඔබට රස බලන්න පුළුවන්.

අතුරුපස වර්ග ගැනත් ටිකක් කියන්න ඕනෑ. ඔබට කැමැති විදිහකට තෝරාගන්න පුළුවන්. Chocolate Mousse තෝරාගන්නවා නම් හොඳ අත්දැකීමක් විඳගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අවන්හල්වල Chocolate Mousse කතාව ඉවර වෙන්නේ ජෙලටින් අවුලකින්. ඒත් Flamingo Restaurant එහෙම නෑ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ Chocolate Mousse එකක රස බලන්න මෙතැනදී පුළුවන්. ලොකූ මෙනුවක් තියෙන නිසා Flamingo Restaurant වලට බය වෙන්න ඕනෙ නෑ. මොකද රසවත් වගේම වියදම් කරන මුදලට හොඳ වටිනාකමක් මෙතැනින් ලබාගන්න පුළුවන්. Uber Eats හරහාත් ඔබට ආහාර ලබාගන්න පුළුවන්. මෙහි ලිපිනය තමයි නො. 11, උපතිස්ස පාර, කොළඹ 4.

Life.lk ඇසුරින්