2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා

ඔරුවක සොඳුරු ආස්වාදය දෙන Amari Galle’s හි අලුත්ම අවන්හල ORU

 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 45

Amari Galle’s හි අලුත්ම අවන්හල ORU.  දකුණු වෙරළේ එළිමහන් භෝජන ශාලාවක් වන ORU සැබැවින්ම අපූරු අත්දැකීමක්. Bar in Boat සංකල්පය පිළිබිඹු කරන අවන්හලේ මුහුදු සුළඟ විඳිමින් ඉන්දියන් සාගරය දෙසට නෙත් යොමා රාත්‍රී ආහාරයක් ගැනීම ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන අත්දැකීමක් වන බව නම් නිසැකයි.

අපි මුලින්ම ආහාරයට ගත්තේ Foie grass Mussel Parfait. හරිම රසවත්. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආහාරය ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන මුහුදු මසුන් වර්ගයක් අපිට තෝරාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඔබේ කැමැත්තට අනුව පිසින ආකාරය වෙනස් කරන්නත් ඔවුන් සූදානම්. අපි කකුළුවන්, ඉස්සන්, පොකිරිස්සන් සහ මාළු තෝරාගත්තා. ටිකක් විතර සැර Curry Sause එකත් එක්ක මේ මුහුදු ආහාර අපූරුවට ගැලපුණා කියන්න පුළුවන්. 

අපේ අතුරුපස වුණේ passion fruits සහ jelly crystal velvet cake. Passion fruit. රසය යන්තම් දැනෙන මේ මෘදු cake එක නම් සැබැවින්ම ඔබේ රස නහර පිනවාවි.

රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසුව Coffee එකක් රසවිඳින ගමන් ඔවුන්ගේම chocolate වල රස බලන්නත් හැකි වුණා. සැබැවින්ම සර්ව සම්පූර්ණ රාත්‍රී ආහාරයක්.

ඉතින් ඔබත් දකුණු වෙරළේ මේ අපූරු අත්දැකීම විඳගන්න ORU වෙත ගොඩවදින්න අමතක කරන්න එපා.

Life Web ඇසුරින්