2023 අප්‍රේල් 30 වන ඉරිදා

හිමාල කඳුවැටිය මැද ලොව උසම දුම්රිය පාලම

 2023 අප්‍රේල් 30 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 236

හිමාල කඳුවැටිය මැද ලොව උසම දුම්රිය පාලම ගොඩනැඟෙමින් ඇත. චෙනාබ් ගඟ හරහා ඉදිකරන ලද අයිෆල් කුළුලුන වඩා උස මෙම පාලම ඕනෑම කාලගුණික තත්ත්වයක් යටතේ නිම්නය හරහා අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවක් ලබාදෙනු ඇත. මෙම පාලම මීටර් 1,315ක් දිග (අඩි 4,314) සහ මීටර් 359ක් උස (අඩි 1,177) අතර කාශ්මීරයේ දකුණු ජම්මු ප්‍රදේශයේ රියාසි දිස්ත්‍රික්කයේ බක්කල් සහ කෞරි ගම්මාන අතර පිහිටා ඇත.

ඩොලර් මිලියන 168ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම පාලම උදම්පූර්, ශ්‍රීනගර්, බැරමුල් රේල් ලින්ක් ව්‍යාපෘතියේ (USBRL) කොටසකි. එය කලාපයේ ප්‍රධාන නගරය වන ශ්‍රීනගර් සහ ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන භූමිය සමඟ 1999දී වැඩ ආරම්භ කළ දුම්රිය ජාල එකිනෙක  හරහා සම්බන්ධ කරයි. මෙම පාලම ඉදිවෙමින් ඇති රළු සහ අසමාන භූමි ප්‍රදේශය නිතර නායයෑම් සහ දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන්ද දක්නට ලැබෙන්නකි. වානේ ටොන් 28,000කින් සාදා ඇති මේ ආරැක්කු පාලම එවන් භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි ප්‍රදේශයක ඉදිකර ඇති බැවින් එය ඉංජිනේරැ ආශ්චර්යයක් ලෙස සැලකේ. 119km දිග (සැතපුම් 73) දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය උමං මාර්ග 38කින් සහ පාලම් 931කින් සමන්විත වේ. එය ඉදිකිරීමට පෙර, පාලම පිහිටි ස්ථානයට ළඟාවීමට ඉංජිනේරැවන්ට කිලෝමීටර් 26 (සැතපුම් 19) ප්‍රවේශ මාර්ගයක් සහ මීටර් 400 (අඩි 1,300) දිග උමං මාර්ගයක් සෑදීමටද සිදුව තිබුණි.

 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00