2023 මාර්තු 26 වන ඉරිදා

ලෝකයේ ජලය නැති බිලියන 2.3 ක්!

 2023 මාර්තු 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 44

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මාර්තු 22 ලෝක ජල දිනය ලෙස නම් කර ඇත. මෙවර එක්සත් ජාතීන්ගේ UN-Water වාර්තාවට අනුව, ලෝක ජනගහනයෙන් 1/4ක් හෝ බිලියන 2.3 ක ජනතාවක් නිසි ලෙස ජලය ලබාගැනීමට නොහැකිව පීඩාවට පත්ව ඇති රටවල වෙසෙති.

ජල පීඩාව හෙවත් ආතතිය යනු පුනර්ජනනීය මිරිදිය ප්‍රභවයන් හා සසඳන විට මිරිදිය භාවිතයේ අනුපාතයයි. ජලය භාවිතය රටක පවතින සම්පත් අභිබවා යන විට, ඒ රට ජලයෙන් පීඩාවට පත්වූ රටක් බවට පත්වේ.

මෙලෙස වඩාත්ම ජල පීඩනය ඇති රටවල් 10න් හතක්ම මැදපෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේය. එම රටවල සාමාන්‍ය ජල ආතති මට්ටම 820% ක් වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ වාර්ෂික ජලය ඉවත් කිරීම පුනර්ජනනීය සම්පත්වලින් ලැබෙන ජල සැපයුමට වඩා අට ගුණයකින් වැඩි බවයි.

මැදපෙරදිග ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි සහ ශුෂ්ක දේශගුණයක්, අඩු වර්ෂාපතනයක් සහ අධික උෂ්ණත්වයකින් යුක්තය. ඔවුන්ගේ පදිංචිකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය සැපයීම සඳහා, කලාපයේ රටවල් කිහිපයක්, විශේෂයෙන් ගල්ෆ් කලාපය, මේ වන විටද මුහුදු ජලයෙන් ලුණු ඉවත් කරන ක්‍රියාවලියක් මත පවා රඳා පවතී.

 

 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00