2022 මැයි 08 වන ඉරිදා

විනාඩි 38න් ලන්ඩන් හරහා!

 2022 මැයි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00 194

එක්සත් රාජධානියේ අගනුවර වන ලන්ඩනයේ නැගෙනහිර සහ බටහිර සම්බන්ධ කරන නව භූගත අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයක් ආරම්භ වීමට නියමිතය. Elizabeth Line හෙවත්   Crossrail ලෙස හැඳින්වෙන මේ දුම්රිය මග විප්ලවීය වෙනසක් සිදුකරනු ඇත.

ලන්ඩනයේ මෙම නවතම දුම්රිය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වූ විට, එය කැනරි වෝෆ් සිට හීත්‍රෝ දක්වා ඇති දුර විනාඩි 38ක් තුළ යාමට උපකාරී වනු ඇත. ඒ සඳහා  දැනට පවතින භූගත දුම්රිය පද්ධතියේ අවම වශයෙන් පැයක් හෝ සාමාන්‍ය කුලී රථයක එමෙන් දෙගුණයකින් පමණ කාලයක් ගතවෙයි. මධ්‍යම ලන්ඩනය හරහා සැතපුම් 62ක් පුරා දිවෙන මෙම ද්විත්ව උමං, විෂ්කම්භය අඩි 20ක් සහ මීටර් 40 (අඩි 130) දක්වා ගැඹුරුය.

පැයට සැතපුම් 90 දක්වා වේගයෙන් මගීන් 1,500ක් රුගෙන යා හැකි නව දුම්රිය මධ්‍යම ලන්ඩනයේ වීදිවලට යටින්, ඩොක්ලන්ඩ්ස් සහ ලන්ඩන් නගරයේ මූල්‍ය දිස්ත්‍රික්කවලට, වෙස්ට් එන්ඩ් සහ හීත්‍රෝහි සාප්පු හා නාට්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයට නගරය දෙපස කෙන්ට් සහ තේම්ස් නිම්නය මෙන්ම එසෙක්ස්හි කොමියුටර් නැවතුම් කරාද වේගයෙන් ගමන් කරයි.