2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා

එයාලට මල පැනලලු!

 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 515

ආණ්ඩුවෙ ඉන්න රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති කස්ටිය කාලයක් පුරා රටේ මහ කන්තෝරුවෙන් තමන්ට වැඩක් කරගන්න රාජ්‍ය ලේකම් කෙනෙක් පත්කරන්න කියල ඉල්ලනව...

කොපමණ මේ ඉල්ලීම කළත් ඒකට ආණ්ඩුව පැත්තෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබිල නැහැ. ඒ හින්ද පසුගිය කාලෙ මේ ප්‍රශ්නය ටිකක් යටපත් වෙලා තිබුණ....

නමුත් හිටපු ගමන් ආයෙමත් රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැතිලට ලැබුණ ආරංචියක් නිසා උන්නැහේලගෙන් සමහරු කලබල වෙලා තවත් අය පරලවෙලා ඉන්න බවයි ආරංචි...

ඒකට හේතුව මේ ඊයෙ පෙරේදා පත්වුණ එක්තරා කැබිනට් නොවන ඇමැති කෙනකුට රාජ්‍ය ලේකම් කෙනෙක් පත් කිරීම කියලයි කියවෙන්නෙ...

ආණ්ඩුවට වැඩිපුර ''සියඹලා'' ගේන මේ ඇමැති තැනට විතරක් ලේකම් කෙනෙක් දීල අනෙක් අය නොසලකා හැරීම ගැන මල පැනල ඉන්න රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමති කස්ටියක් අරගලයකට සැරසෙන බව තතු දත් අය කරන කතාවලින් ආරංචි වෙනව...

 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00